Sökning: "omnivore"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet omnivore.

 1. 1. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 2. 2. Kulturellt kapital & Konsumtion : Betydelsen av ”hur” svenska studenter konsumerar 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Olof Axman; Stellan Sörensen; [2019]
  Nyckelord :Cultural consumption; cultural capital; distinction; cultural omnivore; Kulturell konsumtion; kulturellt kapital; särskiljning; kulturell allätare;

  Sammanfattning : The thesis makes a contribution to the debate on the relationship between cultural consumption, cultural taste preferences and class. This field is well researched, but there is no consensus on the relationship between these variables. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av energi- och näringsinnehåll i några olika färskfoder och torrfoder för hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennifer Wallin; [2017]
  Nyckelord :färskfoder; torrfoder; diet; energibehov; näringsbehov; hund;

  Sammanfattning : Förespråkare av färskfoder menar att hunden är en karnivor och därmed bör äta endast rått kött. Motståndare menar däremot att hunden är en omnivor och kan tillgodogöra sig näring från olika typer av näringskällor, och därmed bör utfodras med annan typ av föda än endast kött. LÄS MER

 4. 4. Beskrivning av Kolmårdens stallgödsel : Hantering och biogaspotential

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :David Hansen; [2017]
  Nyckelord :biogas; manure; zoo; biogas potential; manure spreading; biogas; stallgödsel; djurpark; biogaspotential; gödselspridning;

  Sammanfattning : Stallgödsel består av spillning, gödselvatten, urin och strömaterial. Miljö- och hälsoskadliga ämnen kan också förekomma i form av antibiotikarester eller patogener. Det är därför viktigt att gödselhanteringen sköts på korrekt sätt för att undvika att de skadliga ämnena vållar miljö- och hälsoproblem. LÄS MER

 5. 5. Effekten av berikning på järvars (Gulo gulo) beteenden vid två svenska djurparker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hanna Fransson; [2016]
  Nyckelord :Gulo gulo; järv; miljöberikning; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : This study was developed to examine the effect on environmental enrichments adapted for wolverines (Gulo gulo) in two Swedish zoos. The wolverine is an opportunistic omnivore that is part of the Swedish fauna and commonly kept animal in Swedish zoos. LÄS MER