Sökning: "omorganisation arbetsrätt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden omorganisation arbetsrätt.

 1. 1. Förändrad sysselsättningsgrad – förhållandet mellan arbetsledningsrätten och anställningstryggheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Möller; [2013]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; arbetsledningsrätt; anställningstrygghet; rätt till heltid; deltidsarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om rätt till heltid på arbetsmarknaden har länge varit omdebatterad. Kraven på rätt till heltid drivs såväl av de fackliga organisationerna som av politiker. LÄS MER

 2. 2. Arbetsanpassning och rehabilitering : Arbetsgivarens skyldighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnéa Elm; [2013]
  Nyckelord :labor law; work environment; rehabilitation; work adaption; employer s responsibility for rehabilitation; employer work adaptation responsibilities; disability; reduced work ability; arbetsrätt; arbetsmiljö; rehabilitering; arbetsanpassning; arbetsgivarens rehabiliteringsansvar; arbetsgivarens arbetsanpassningsansvar; funktionsnedsättning; nedsatt arbetsförmåga;

  Sammanfattning : This essay addresses and treats the employer's obligation to work adaptation for people with a physical disability according to discrimination law and the work environment law. Furthermore it also treats the employer's obligation to rehabilitation of employees that has a reduced working ability as consequence of their work. LÄS MER

 3. 3. Uppställda kvalifikationskravs rättsliga bärighet vid anställningsförfarandet och under anställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sven Häggström; [2004]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar uppställda kvalifikationskrav i det nya informationssamhället och dess inverkan på det arbetsrättsliga skyddsnätet. I synnerhet betraktas kravens rättsliga bärighet utifrån diskriminerings- och integritetshänseende. LÄS MER