Sökning: "omplacering"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet omplacering.

 1. 1. Skäligt omplaceringserbjudande vid uppsägning pga arbetsbrist.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Edetoft; [2021]
  Nyckelord :Omplacering; skälig omplacering; arbetsbrist;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur mår minigrisen? : en enkätstudie om inhysning, djurskyddslagstiftningen, beteende och omplacering kopplat till minigrisen somsällskapsdjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Melinda Salestam; [2021]
  Nyckelord :minigris; L80; beteende; djurvälvälfärd;

  Sammanfattning : The available research on miniature pet pigs and their behavior is scarce. This study aims to investigate housing and whether the living conditions of miniature pet pigs is on a par with Swedish animal-welfare legislation. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskornas upplevelse av att vårda covid-19 patienter inom intensivvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Liliana Bernárdzon; Jerker Bergman; [2021]
  Nyckelord :Anesthesia nurses; intensive care; relocated; covid-19; pandemic; responsibility; experiences; crisis situation.; Anestesisjuksköterskor; intensivvård; omplacering; covid-19; pandemi; ansvar; upplevelser; krissituation.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Omplacering av katt i Sverige : via Blocket.se

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alva Lust; [2021]
  Nyckelord :Cat; rehoming; online adoption; behaviour; ; welfare; Covid-19;

  Sammanfattning : The amount of homeless cats on this planet is a problem for many countries in the world, including Sweden with an estimated 100 000 homeless cats. It is not obliged to register cats in Sweden which makes it easy to buy, sell and own a cat. LÄS MER

 5. 5. Är kommunernas avkastning från dess bostadsaktiebolag marknadsmässig? - En kartläggning och jämförelse över perioden 2011–2018

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Petersson Keil; Sofia Rågmark; [2021]
  Nyckelord :Allmännyttan; värdeöverföring; avkastning; kommunala bostadsaktiebolag; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Real estate companies owned by Swedish municipalities, together with certain foundations, constitute what we call Allmännyttan. Allmännyttan is one of our municipalities’ most important tools for promoting public housing and is regulated by the law, abbreviated Allbolagen (SFS 2010:879). LÄS MER