Sökning: "omplaceringar"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet omplaceringar.

 1. 1. Improving relocation performance in ZGC by identifying the size of small objects

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jinyu Yu; [2022]
  Nyckelord :Garbage Collector; Java; Data locality; Garbage Collector; Java; Datalokalitet;

  Sammanfattning : Modern Garbage Collectors provide performance improvements by increasing program locality to utilize the faster CPU cache. A common approach is to move objects together according to the mutators’ access order, which brings more relocations during GC. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter kopplade till sexuella trakasserier på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Wetterheim; Hanna Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Sexuella trakasserier; Diskrimineringslagen; Me Too; Arbetsmiljö; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Metoo-upproren uppmärksammade problematiken kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen runt om i världen, vilket fick oss att fundera kring arbetsgivarens roll och ansvar i dessa situationer. För att skapa en förståelse för arbetsgivarens förebyggande ansvar, vilka typer av handlingar arbetsgivaren ska förebygga samt vilka åtgärder som kan krävas från arbetsgivaren har vi analyserat lagar, praxis, förarbeten och doktrin. LÄS MER

 3. 3. Implementering av hybriddrivlina i BAE Systems bandvagn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Albin Johansson; Krzysztof Lorenz; [2021]
  Nyckelord :tyngdpunkt; fordon; bandvagn;

  Sammanfattning : This work has been carried out at BAE Systems in Örnsköldsvik. The background to the work is that BAE Systems is developing a hybrid electric driveline for the BvS10 tracked vehicle (Sirius project), but lacks the necessary drawings, i.e. a 3D model, for the construction of this vehicle. LÄS MER

 4. 4. Den ovaccinerade arbetstagarens rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Bylund; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; vaccinering; vaccinvägran; labour law; vaccination; vaccin; arbete; arbetstagare; employee; rights; rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Diskussionen om vaccinering och kroppslig integritet är ett högst aktuellt ämne i ett samhälle som befinner sig mitt i en pandemi. Med utgångspunkt i denna diskussion avser denna uppsats undersöka det rättsliga läget kring konflikter som kan uppstå i arbetslivet när arbetstagare vägrar att vaccinera sig. LÄS MER

 5. 5. Arbetsskyldighet vid omplaceringar : Om arbetsgivares omplaceringsrätt och arbetstagares arbetsskyldighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lovisa Holmerin; [2021]
  Nyckelord :Omplaceringsrätt; arbetsskyldighet; arbetsskyldighet vid omplaceringar; arbetsledningsrätt;

  Sammanfattning : One of the most fundamental principles of an employment relationship is that the employee is subordinate to the employers right to lead and distribute the work. The employers right to lead and distribute work also includes an independent right to relocate employees, within the framework of the employment. LÄS MER