Sökning: "omplantering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet omplantering.

 1. 1. Utveckling av nyplanterade träd i urban miljö : en studie av trädplanteringar i Hyllie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Johansson; [2019]
  Nyckelord :träd; utveckling; kompaktering; urban miljö; vitalitet; etablering; omplantering; tillväxt; platsanalys;

  Sammanfattning : Stadsträd är viktiga inslag i den urbana miljön och bidrar med en rad värden som påverkar människans fysiska, psykiska och sociala hälsa. Våra städer består till stor del av trädstrukturer som bidrar till viktiga ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat. LÄS MER

 2. 2. The effects of trinexapac-ethyl on Pinus sylvestris and Picea abies

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Emil Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :GA; gibberellin; Norway spruce; PGR; phytohormone; Picea abies; Pinus sylvestris; plant growth regulator; Scots pine; trinexapac-ethyl;

  Sammanfattning : The use of so-called micro-plant propagation have become a well-adapted cultivation technique in Swedish forestry nurseries. Although this production method has many advantages, a commonly occurring problem is that the young plants, after trans- plantation in the nursery, have an underdeveloped root system when the shoot part have reached desired length. LÄS MER

 3. 3. Fytoremediering med perenn solros i åkerjord

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Antonia Andersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Jordar förorenade med höga halter giftiga metaller till följd av antropogen verksamhet förekommer på flera platser på jorden och kan utgöra hälsorisk för både människor, djur och miljö. Därför finns orsak att se på miljövänliga metoder för sanering av förorenad mark. LÄS MER

 4. 4. Flytt av träd : motiv, metod och exempel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Caroline Almqvist; [2012]
  Nyckelord :Flytt av träd; trädflytt; stadsträd; trädspade; omplantering;

  Sammanfattning : I en ständigt föränderlig stadsmiljö händer det ofta att träd måste tas ner på grund av ombygg- nationer, trots att de egentligen har många år kvar att växa på platsen. Att ta ner uppvuxna träd i förtid är en förlorad investering, både ur ett ekonomiskt och ur ett estetiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Obalans mellan rot och krona skapar omplanteringschock i Prunus avium

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Monika Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Prunus; avium; RCB; omplanteringschock; omplantering; flyttning; surkörsbär; sötkörsbär; körsbärsträd; obalans; rot; krona;

  Sammanfattning : In this investigation has an attempt to find out whether so called transplanting shock depends on the moving and transplanting of trees, to other conditions, or if it is due to the imbalance between the root to shoot ratio. Seventy trees of Prunus avium have been part of the investigation and these trees have been divided into four different groups depending on methods of production, untouched on the field, trees still on the field but with root pruning, trees moved and planted into Root-Control-Bag, trees moved and planted into Spring-rings. LÄS MER