Sökning: "omplantering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet omplantering.

 1. 1. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Lind; [2020]
  Nyckelord :klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av nyplanterade träd i urban miljö : en studie av trädplanteringar i Hyllie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Johansson; [2019]
  Nyckelord :träd; utveckling; kompaktering; urban miljö; vitalitet; etablering; omplantering; tillväxt; platsanalys;

  Sammanfattning : Stadsträd är viktiga inslag i den urbana miljön och bidrar med en rad värden som påverkar människans fysiska, psykiska och sociala hälsa. Våra städer består till stor del av trädstrukturer som bidrar till viktiga ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat. LÄS MER

 3. 3. The effects of trinexapac-ethyl on Pinus sylvestris and Picea abies

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Emil Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :GA; gibberellin; Norway spruce; PGR; phytohormone; Picea abies; Pinus sylvestris; plant growth regulator; Scots pine; trinexapac-ethyl;

  Sammanfattning : The use of so-called micro-plant propagation have become a well-adapted cultivation technique in Swedish forestry nurseries. Although this production method has many advantages, a commonly occurring problem is that the young plants, after trans- plantation in the nursery, have an underdeveloped root system when the shoot part have reached desired length. LÄS MER

 4. 4. Fytoremediering med perenn solros i åkerjord

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Antonia Andersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Jordar förorenade med höga halter giftiga metaller till följd av antropogen verksamhet förekommer på flera platser på jorden och kan utgöra hälsorisk för både människor, djur och miljö. Därför finns orsak att se på miljövänliga metoder för sanering av förorenad mark. LÄS MER

 5. 5. Flytt av träd : motiv, metod och exempel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Caroline Almqvist; [2012]
  Nyckelord :Flytt av träd; trädflytt; stadsträd; trädspade; omplantering;

  Sammanfattning : I en ständigt föränderlig stadsmiljö händer det ofta att träd måste tas ner på grund av ombygg- nationer, trots att de egentligen har många år kvar att växa på platsen. Att ta ner uppvuxna träd i förtid är en förlorad investering, både ur ett ekonomiskt och ur ett estetiskt perspektiv. LÄS MER