Sökning: "omräkningslagen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet omräkningslagen.

 1. 1. Beskattning av valutakursförändringar på utländska fordringsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Disa Schulz; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; utländska fordringsrätter; kapitalvinstbeskattning; valutakursförändringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine Swedish law regarding currency gains and losses. The survey also analyzes Swedish law on receivables in relation to EU law. Another focus of this essay is to study the precedent Holding AB sets for other cases. LÄS MER

 2. 2. I väntan på euro - en EU-rättslig analys av Holding AB och valutakursförändringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Thorell; [2016]
  Nyckelord :beskattning och valuta; kapitaltillgång; direkt beskattning; inkomstskatt; Deutsche Shell; omräkningslagen; eurobolag; utländsk valuta; Holding AB; valutakursförändringar; valutakursförluster; EU-skatterätt; skatterätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att det inte ännu finns någon fungerande gemensam valuta inom EU kvarstår valutakursrisker som ett hinder för handel inom den inre marknaden. Dessa hinder har bland andra EUD angripit med stöd av fördragsfriheterna. LÄS MER