Sökning: "områden inom marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden områden inom marknadsföring.

 1. 1. Miljömässig hållbarhet inom besöksnäringen : En kvalitativ textanalys om hur Green Key kommunicerar kriterier via stöddokument

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Emilia Carleson; [2020]
  Nyckelord :Green Key; miljömässig hållbarhet; miljömärkning; stöddokument; grön marknadsföring; hotellverksamhet;

  Sammanfattning : Tourism is increasing with each passing year, which places increasing demands on businesses in the hospitality industry to achieve environmental sustainability. One way for businesses to show their commitment to the environment is by acquiring and becoming certified with an eco-­‐label. LÄS MER

 2. 2. Svenska reklambyråers användande av upplevelsedesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Matilda Stafås; [2020]
  Nyckelord :advertisingagencies; experiencedesign; marketing; Marknadsföring; reklambyråer; upplevelsedesign;

  Sammanfattning : Upplevelsedesign kan ge positiva effekter, både rent ekonomiskt men också i hur något uppfattas. För att fler ska få möjlighet att använda sig av upplevelsedesign krävs det att kunskap finns om ämnet inom reklambyråbranschen. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring via sociala medier inom fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Arta Hajra; Irene Östlund; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur fastighetsmäklare kan marknadsföra sina objekt via sociala medier. Detta för att öka kunskapen till hur fastighetsmäklarbranschen i framtiden har möjlighet till att öka förtjänsten av sin marknadsföring via sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Människan och våglänken : Fem fallstudier om industriellt köpbeteende i svensk skogsindustri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ludvig Flohr; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industrial buying behavior can be described as the process that occurs when an organization discovers a need until the product or service is ordered. Understanding of the customers buying behavior is a crucial factor in the increasingly competitive business environment and can provide many benefits in a marketing perspective. LÄS MER

 5. 5. Det har hänt så otroligt mycket : En kvalitativ studie om hur den tekniska utvecklingen har påverkat indiebolagens arbetsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Bengtsson; Cornelia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Teknisk utveckling; Musikbranschen; Indiebolag; Arbetsprocess; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den tekniska utvecklingen har påverkat vårt samhälle på flera olika sätt och inom flera områden. Ett sätt förändringen har påverkat är hur vi har konsumerat musik genom åren. Efter CD-skivans storhetstid började den illegala nedladdningen öka till följd av den tekniska utvecklingen och försatte musikbranschen i kris. LÄS MER