Sökning: "områdesanalys malmö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden områdesanalys malmö.

 1. 1. Kriminalitetens knutpunkt? En fördjupad områdesanalys på Södervärns knutpunkt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Magdalena Öström; Samantha Maroun; [2018]
  Nyckelord :Broken Windows; brottslighet; Brottsmönsterteorin; otrygghet; ordningsstörningar; Rutinaktivitetsteorin; Södervärn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utföra en fördjupad områdesanalys av Södervärns knutpunkt, med avsikt att kartlägga den lokala problembilden av området. Studien har även till syfte att skapa en bättre förståelse kring varför knutpunkten upplevs som en plats med problem kopplade till ordningsstörningar, brottslighet och otrygghet. LÄS MER

 2. 2. Integration genom fysisk planering : Ungdomars inflytande i byggprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Jamshid Ardalan; Labeat Bickaj; Tjener Khalil; [2011]
  Nyckelord :Ungdomar; segregation; integration; offentliga rum; all-aktivitetshus; inflytande;

  Sammanfattning : We live in a time where the influence of citizens is taking a larger role in the spatial planning. The Swedish laws, such as PBL, deals with matters of citizen participation which advocates that the youth should be included in the consultation circuit, but there is no directive given. LÄS MER