Sökning: "områdesprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet områdesprogram.

 1. 1. Om social hållbarhet i allmänhet och i Malmö i synnerhet : en studie i kommunal planering för social hållbarhet samt av Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Therese Montelius; Johanna Rosander; [2018]
  Nyckelord :social hållbarhet; fysisk planering; områdesprogram; kommunal planering; segregation; integration; stadsplanering; strategier för social hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling fick sitt internationella genomslag i samband med Brundtlandrapportens publicering år 1987. Hållbarhetsbegreppet består av tre av varandra beroende dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Resurser, viljestyrka eller ett otydligt syfte?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rasmus Snögren; [2016]
  Nyckelord :Implementering; Beslutsfattare; Närbyråkrater; Områdesprogram; Social hållbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the implementation process of a political action in Malmö. The empirical case is a recently ended ”area-programme” in the city-district of Segevång that had as its main objective to social sustainability in the area. LÄS MER

 3. 3. Medborgardialog och delaktighet i Områdesprogram Lindängen : en studie av programmets policy för involvering av (invandrar-)boende i Lindängen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nafiseh Farzin Saba; [2016]
  Nyckelord :demokrati; medborgardialog; hållbar stadsutveckling; invandrare; Lindängen; Områdesprogram Lindängen;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to find out to what extent Lindängens' immigrants with language difficulties has had participation and influence in Områdesprogram Lindängen planning decisions. In addition, what opportunities the program has offered them to encourage their participation, and what are the factors contributed in preventing the immigrants from participating and influencing the program. LÄS MER

 4. 4. Komplexa problem, lokala lösningar. En kartläggning av samverkansarbetet inom Malmö stads Områdesprogram

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Susanne Edéus; [2016]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Collaboration between vastly different actors within society is often considered as the only viable solution to complex social problems. This thesis explores the concept of collaboration by examining the structure of a municipal area development initiative that is underpinned by numerous collaborative projects. LÄS MER

 5. 5. Från kommunikation till handling - PR som strategiskt verktyg för att främja medborgardeltagande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Emelie Svensson; [2012]
  Nyckelord :medborgarkulturer; public relations; diskurs; deltagande; dialog; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi ser idag en samhällsutveckling där medborgare i allt större utsträckning tappar förtroendet för formella politiska organisationer, vilket ställer högre krav på nya strategier för att främja medborgardeltagande. Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer med tjänstemän och engagerade medborgare, med koppling till Malmö stads initiativ områdesprogram Herrgården, skapa en större förståelse för hur ett strategiskt användande av PR kan främja medborgardeltagande. LÄS MER