Sökning: "omsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 641 uppsatser innehållade ordet omsättning.

 1. 1. Lätt att göra rätt? - en kvalitativ studie om häktespersonals omsättning av Kriminalvårdens värdegrund i praktiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Bektic; Josefine Larsson; [2021-08-25]
  Nyckelord :kriminalvården; häkte; värdegrund; etik; omsättning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur häktespersonal inom Kriminalvården upplever att verksamhetens etiska värdegrund omsätts i praktiken, samt om det vägledande arbetshäftet för etikarbete inom Kriminalvården används i det dagliga arbetet. Empirin utgjordes av sex semistrukturerade intervjuer med kriminalvårdare som arbetar på häkten runt om i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Redovisningskvalitet & omställningsstöd - En studie om de statliga bidragens effekt på redovisningskvalitet under coronapandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Göran Losman; Anna Lundquist; [2021-08-23]
  Nyckelord :resultatmanipulering; statliga ekonomiska stöd; kris; modifierade Jonesmodellen; earnings management; accruals quality; government subsidies; crisis; modified Jones model; earnings quality;

  Sammanfattning : Introduction: The quality of financial reporting is imperative for its utility. It is therefore ofgreat importance that accounting information reflect the underlying transactions in a correctmanner. LÄS MER

 3. 3. Omställningsstöd till följd av covid-19 : En användarnvänlig utformning?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Frida Hard; Sara Lidwall; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; New Public Management; NPM; Users; Availability; Omställningsstöd; Covid-19; New Public Management; NPM; Användare; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Under året 2020 drabbades världen av covid-19, en global pandemi som kom att påverka världsekonomin. Pandemin innebar stora svårigheter för många svenska företag. Till följd av omständigheterna införde den svenska regeringen ett omställningsstöd för att underlätta för företag som tappat stor del av sin omsättning. LÄS MER

 4. 4. Hierarchical Clustering in Risk-Based Portfolio Construction

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Natasha Nanakorn; Elin Palmgren; [2021]
  Nyckelord :Portfolio construction; asset allocation; risk-based asset allocation; hierarchical clustering; agglomerative clustering; hierarchical risk parity; risk; volatility; Portföljallokering; portföljhantering; portföljmetoder; riskbaserad portföljallokering; hierarkisk klustring; agglomerativ klustring; risk; volatilitet;

  Sammanfattning : Following the global financial crisis, both risk-based and heuristic portfolio construction methods have received much attention from both academics and practitioners since these methods do not rely on the estimation of expected returns and as such are assumed to be more stable than Markowitz's traditional mean-variance portfolio. In 2016, Lopéz de Prado presented the Hierarchical Risk Parity (HRP), a new approach to portfolio construction which combines hierarchical clustering of assets with a heuristic risk-based allocation strategy in order to increase stability and improve out-of-sample performance. LÄS MER

 5. 5. Den upplevda e-handeln : En kvalitativ studie kring användarengagemang och användarupplevelse i e-handelsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Carl Gustafsson; Varissa Losanthia; [2021]
  Nyckelord :User Experience; User engagement; E-commerce; Motivation; Enticement; Influence; Användarupplevelse; Användarengagemang; E-handel; Motivation; Lockelse; Inflytande;

  Sammanfattning : Under år 2020 har Sveriges e-handel sett en ökad omsättning på nästan 40procent sedan föregående år. En orsak till detta är pandemin vilket leder tillatt större krav sätts på e-handeln inte bara i kapacitet och hantering av varorutan även på webbplatsens generella anpassning och deras köpprocess. LÄS MER