Sökning: "omskärelse"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet omskärelse.

 1. 1. “Guys we dont understand, can you use English?” - En kvalitativ studie om interkulturell kommunikation i Västra Kapprovinsen, Sydafrika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofie Stensman; [2019-02-07]
  Nyckelord :Interkulturell Kommunikation; Kulturell Kompetens; hiv; Sydafrika; hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforska vilken betydelse kulturella och språkliga skillnader har för kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patienter som har hiv eller ska hiv-testas.Teori: Kodväxling, Campinha-Bacotes model of cultural competences, identity negotiation theory, kulturell kompetens och cultural accommodation theory. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige : Särskilt om barnäktenskap och omskärelse av pojkar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Miki Nesic; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; barnkonventionen; barnäktenskap; omskärelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sex, omskärelse och osäkra experter : En kvalitativ studie om gynekologers tankar om kirurgisk klitorisrekonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Linn Levin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”JAG ÄR GLAD ATT JAG ÄR OMSKUREN” : Intervjustudie av omskurna mäns uppfattningar av manlig omskärelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Herolinda Osaj; Ayaa Sulaiman; [2017]
  Nyckelord :Hygien; ingrepp; manlig omskärelse; omskärelse; religion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Manlig omskärelse är vanligt förekommande inom flera religioner och folkslag. På grund av invandringen har manlig omskärelse blivit vanligare även i Sverige, vilket har medfört att landsting och kommuner numera fått laglig rätt att utföra ingreppet när det finns behov eller förfrågningar om det. LÄS MER

 5. 5. Socialstyrelsen som resurs i arbete med könsstympning av flickor och kvinnor : En webbaserad innehållsanalys av socialstyrelsens publicerade dokument kring könsstympning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Nanita Jawhar Hanna; Dielleza Zymeri; [2017]
  Nyckelord :Genital mutilation; female genital cutting; female genital mutilation; Female circumcision; social work; swedish national board of health and welfare; Könsstympning; kvinnlig omskärelse; könsstympning av flickor och kvinnor; socialt arbete; socialstyrelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Fokus för studien är att uppmärksamma Socialstyrelsens vägledande information rörande könsstympning av flickor och kvinnor. Traditionen innebär total eller delvis borttagning av det kvinnliga yttre könsorganet, vilket innefattar avsiktliga skador som förändrar eller orsakar defekter på det kvinnliga könsorganet utan medicinska skäl eller grunder (WHO, 2008). LÄS MER