Sökning: "omskärelse"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet omskärelse.

 1. 1. Centerpartiets motion 3.28 under partistämman 2019 : En argumentationsanalys över debatten rörande Centerpartiets motion 3.28 om manlig omskärelse och argumenten från Centerpartiet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Jäderqvist; [2020]
  Nyckelord :centerpartiet; religionsfrihet; omskärelse; argumentationsanalys; antisemitism;

  Sammanfattning : In September 2019, the Center Party held its party meeting and during that meeting the party went against the party leadership regarding motion 3.28 concerning male circumcision. From now on, the Center Party´s new direction regarding the issue of male circumcision would be that it would be banned unless the procedure was done for medical reasons. LÄS MER

 2. 2. Framställningen av islam och judendom i svenska läromedel med fokus på omskärelse : En studie om antisemitism och islamofobi i svenska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Lönn; [2020]
  Nyckelord :religion; Islam; Judaism; content analysis; teaching materials; teaching books; circumcision; rabbi.; religion; islam; judendom; innehållsanalys; läromedel; läroböcker; omskärelse; rabbin;

  Sammanfattning : Religion har inte blivit privatiserad över tiden som vissa i samhället kanske har trott utan har istället fått större utrymme utanför den privata sfären och blivit de-privatiserad. Den teoretiska förankringen är en innehållssanalys. LÄS MER

 3. 3. Medikaliseringen av den svenska omskärelsedebatten : en religionssociologisk studie om förskjutningen av ”den religiösa andre.”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Palacios Amanda; [2020]
  Nyckelord :medicalization; debate on male circumcision; religious exclusion; religious other; secular body; systematic text condensation; argumentation analysis; medikalisering; omskärelsedebatt; manlig omskärelse; Centerpartiet; den religiösa andre; sekulära kollektiva kroppar; systematisk text kondensering; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The question regarding male circumcision in Sweden became a relevant topic within the public debates during the last three years. Due to the Swedish political party, Centerpartiet’s decision to strive for a ban on male circumcision, this debate surfaced after the 28th of September. LÄS MER

 4. 4. Womens' experiences of living with genital mutilation : a literature review

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Rantamaula; Ulrika Sörqvist; [2020]
  Nyckelord :Circumcision; Female; Experiences; Psychosocial factors; Psychology; Kvinnlig omskärelse; Könsstympning; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background  Female genital mutilation refers to procedures where the external female genitalia are either partially or entirely removed. It is estimated that on a global scale more than 200 million girls and women alive today have undergone some form of genital mutilation. LÄS MER

 5. 5. Könsstympade kvinnors upplevelse i mötet med vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Fardowso Mohamed; Warda Fidow; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Könsstympning innebär att kvinnliga könsorganet skärs bort en del eller det hela yttre könsorganet. Könsstympning är tecken för djup rotat ojämställdhet och diskriminering av flickor och kvinnor. Det är inte bara kvinnor som könsstympas utan det finns också manlig omskärelse. LÄS MER