Sökning: "omsorgskvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet omsorgskvalitet.

 1. 1. Marknadiseringen av äldreomsorgen: har omsorgskvaliteten i Sverige förändrats under 2000-talet? : En scoping study

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Nordlöf; Fulya Özakdemir; [2019]
  Nyckelord :Marketization; eldercare; quality of care; New Public Management; Sweden; Marknadisering; äldreomsorg; omsorgskvalitet; New Public Management; Sverige;

  Sammanfattning : Sweden has with the introduction of different new public management inspired reforms, from the 80s and ahead, increasingly implemented marketization on tax-funded welfare services. One of the areas of social services that seemed ideal to marketize was eldercare. LÄS MER

 2. 2. Äldreomsorgen : Arbetsförhållanden och kvalitet i förhållande till styrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Mikaela Sanneh Nyberg; Jannie Ragnesand; [2017]
  Nyckelord :Elderly Care; NPM; Leadership; Governance; Competition; Profits in Welfare.; äldreomsorg; NPM; ledarskap; styrning; konkurrens; vinst i välfärden;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen har omorganiserats från att vara enbart kommunalt drivna till att ha ett mer öppet marknadsfält med flera intressenter. Syftet med vår studie var att undersöka upplevelsen av att arbeta inom dagens marknadsorienterade äldreomsorg och om ledarskapet och styrningen inom organisationen har betydelse för arbetet och på vård- och omsorgskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Närhet och distans : En hermeneutisk studie om vårdlärares upplevelse av att arbeta med distansundervisning på vård- och omsorgsprogrammet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marie Setterlund Bäcklinder; [2016]
  Nyckelord :Nursing assistant teacher; distance education; health and social care education; distance learning; distance studies; hermeneutics; Vårdlärare; distansutbildning; vård- och omsorgsprogrammet; distansundervisning; distansstudier; hermeneutik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att beskriva, tolka och förstå vårdlärares upplevelse av att arbeta med distansundervisning på vård- och omsorgsprogrammets vuxenutbildning. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjuundersökning med hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Att lyfta på locket : En granskning av omsorgskvalitet inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Katarina Källberg; Susanna Kärfstedt; [2014]
  Nyckelord :social care; qality of care; approach; communication; staff continuity; social omsorg; omsorgskvalitet; bemötande; kommunikation; personalkontinuitet;

  Sammanfattning : Brister i äldreomsorgen och vanvård av omsorgstagare är idag ett hett ämne som dagligen diskuteras i samhället. Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur arbetsledning och omsorgsgivare upplever användandet av de verktyg och riktlinjer äldreomsorgsorganisationen har att följa inom äldreomsorgsorganisationen, för att möjliggöra omsorgskvalitet för omsorgstagare. LÄS MER

 5. 5. God vårdkvalitet inom äldreomsorgen : Vilka kvalitetskrav ställer kommuner på utförare som bedriver hemtjänst i ett valfrihetssystem?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Koski; [2013]
  Nyckelord :quality of care; elderly care; home care; system of choice; Vårdkvalitet; Äldreomsorg; Hemtjänst; Valfrihetssystem;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer i Sveriges befolkning ökar, vilket leder till större behov av väl fungerande äldreomsorg. Kommunerna har ansvar för äldreomsorgen oberoende om den utförs i offentlig eller privat regi. LÄS MER