Sökning: "omsorgsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet omsorgsplikt.

 1. 1. Corporate liability for climate change - Is Milieudefensie a sign of what is to come?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Åhman; [2022]
  Nyckelord :public international law; private international law; comparative law; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Where states have failed to take the threat of global warming seriously, private individuals and environmental organizations have confronted those contributing to it. By bringing the emitters to court, litigants all over the world hope to put an end to the current trajectory towards dangerous climate change. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens aktsamhetsnivå utifrån den allmänna omsorgsplikten : En rättsanalys av fastighetsmäklarens ansvar för information till presumtiva köpare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tobias Nilsson; Rasmus Nordgren; [2022]
  Nyckelord :God fastighetsmäklarsed; Allmän omsorgsplikt; Aktsamhetsnivå; Fastighetsmäklarlagen; Marknadsföringslagen;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklaren ska i varje förmedlingsprocess hantera en stor mängd information. En del av informationen regleras av fastighetsmäklarens kontrollplikt, som är reglerad i 3 kap 15 § FML. Den information som faller utanför kontrollplikten omfattas av den allmänna omsorgsplikten. LÄS MER

 3. 3. Spelansvarsverktygens effekt : En kvalitativ kartläggning av faktorer som påverkar spelansvarsverktygens effekt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Leonard Broström; Kasper Thorslund; [2022]
  Nyckelord :behavior tracking tools; high-risk gamblers; gambling problem; limit setting; self-exclusion; self-test; högriskspelare; omsorgsplikt; självuteslutning; självtest; spelansvarsverktyg; spelgränser; spel på internet;

  Sammanfattning : With the advent of the internet, the opportunity to gamble for money is no longer limited by opening hours or that gambling is only available in specific places, which has meant that more and more people have developed an unhealthy relationship with gambling. Having an unhealthy relationship with gambling can have several negative consequences. LÄS MER

 4. 4. Behovsanalysen inför försäkringsrådgivning : Hur ska den genomföras för att omsorgsplikten ska kunna uppfyllas inför rådgivning om personförsäkringar och försäkringsbaserade investeringsprodukter?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felix Wall; [2021]
  Nyckelord :Försäkringsförmedling; försäkringsrådgivning; behovsanalys; omsorgsplikt; försäkringsförmedlare; IDD; försäkringsbaserade investeringsprodukter;

  Sammanfattning : För att försäkringstagare ska känna sig trygga med att de har tecknat en lämplig försäkringsprodukt tar många försäkringstagare hjälp av rådgivare innan de ingår försäkringsavtal. Innan rådgivningen kan börja behöver försäkrings- eller investeringsrådgivaren genomföra en behovsanalys av konsumenten, för att utreda bl. LÄS MER

 5. 5. Mäklarens påverkan på det köprättsliga felansvaret

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Nicolina Dellhage; Rebecka Alskog; Lisa Lavin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att belysa de köprättsliga konsekvenser parterna i en försäljning får av att fastighetsmäklare använder sig av olika förbehåll och garantier i ett köpekontrakt. Mäklare påverkar felansvaret mellan säljare och köpare vid utformandet av köpekontrakt genom att använda klausuler och garantier. LÄS MER