Sökning: "omstruktureringar"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet omstruktureringar.

 1. 1. Vardagslivet i skuggan av den moderniserade staden: En fallstudie av ett förflyttningsprojekt i Colombo

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kristoffer Skill; Malin Wickström; [2020]
  Nyckelord :Modernization; Neoliberalism; Displacement; Social control; Social space; Informality;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie som berör ett förflyttningsprojekt av invånare i informella bosättningar, allmänt känt som slumområden, i Sri Lankas kommersiella huvudstad Colombo. FN:s hållbarhetsmål för Agenda 2030 belyser utvecklingen av den informella bostadssektorn som ett problem i flera utvecklingsländer, däribland Sri Lanka. LÄS MER

 2. 2. Spork : Move-enabled structured merge for Java with GumTree and 3DM

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Larsén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With software development becoming an increasingly parallel process in which branching lines of development is common, the shortcomings of unstructured merge techniques are becoming more tangible. In particular, merge conflicts occur frequently and often unnecessarily. LÄS MER

 3. 3. Grundskolans förändringar : Skolaktörers uppfattningar av grundskolan och dess förändringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Albertina Backlund; Ramija Muric; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; förskoleklass; ​ ​förändringar; grundskolan; skolaktörer; uppfattningar;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att ta reda på skolaktörernas uppfattningar kring grundskolans förändringar. Förändringarna som de vetenskapliga artiklarna samt avhandlingarna nämner är att skolaktörerna tidigare uppfattade det som att läroplanen bland annat hade bidragit till att skolaktörernas arbetsuppgifter hade förändrats. LÄS MER

 4. 4. Begreppet verksamhetsgren : Hur ska begreppet tolkas vid underprisöverlåtelser?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Schwartz; [2020]
  Nyckelord :Skatt; omstruktureringar; underprisöverlåtelser; begreppet verksamhetsgren;

  Sammanfattning : Ett företag kan genom en omstrukturering överlåta en näringsverksamhet till en utomstående person för att kunna bedrivas vidare i en ny företagsfrom istället för att verksamheten avslutas. En omstrukturering kan äve ske inom en koncern eller mellan olika bolag som ägs av en och samma fysiska person. LÄS MER

 5. 5. Artificial Intelligence in the Pulp and Paper Industry : Current State and Future Trends

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Nystad; Lukas Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Swedish Pulp and Paper Industry; Manufacturing Processes; AI; Artificial Intelligence; ML; Machine Learning; Current State; Future Trends; Management; Digital Innovation Management; Augmentation; Automation; Organizing R D; Svenska pappers- och massa industrin; skogsindustrin; tillverkningsprocesser; artificiell intelligens; AI; ML; maskininlärning; nuvarande tillstånd; framtida trender; management; digitalt innovationsarbete; automatisering; förstärkning; organisering av FoU.;

  Sammanfattning : The advancements in Artificial Intelligence (AI) have received large attention in recent years and increased awareness has led to massive societal benefits and new opportunities for industries able to capitalize on these emerging technologies. The pulp and paper industry is going through one of the most considerable transformations into Industry 4. LÄS MER