Sökning: "omstruktureringar"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet omstruktureringar.

 1. 1. Begreppet verksamhetsgren : Hur ska begreppet tolkas vid underprisöverlåtelser?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Schwartz; [2020]
  Nyckelord :Skatt; omstruktureringar; underprisöverlåtelser; begreppet verksamhetsgren;

  Sammanfattning : Ett företag kan genom en omstrukturering överlåta en näringsverksamhet till en utomstående person för att kunna bedrivas vidare i en ny företagsfrom istället för att verksamheten avslutas. En omstrukturering kan äve ske inom en koncern eller mellan olika bolag som ägs av en och samma fysiska person. LÄS MER

 2. 2. Kortare patientledtider med närakutmottagning? - En fallstudie på Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Hauska; Erik Sjölund; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Långa vänte- och vistelsetider samt patienter som lämnar utan vård har listats som internationella problem på många akutmottagningar i världen. På en akutmottagning kan problem likt dessa tyda på att crowding förekommer, vilket innebär en obalans i efterfrågan av vård och utbudet av resurser, och därför bör problemen lösas snabbt. LÄS MER

 3. 3. Försvarsmaktens personaltjänst i svallvågor : En studie med bäring på medarbetarsamtalet i marinen

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Patrik Lindgren; Carl Lönnqvist; [2019]
  Nyckelord :staff appraisals; executives; HR-management; bureaucracy; organisational theory; medarbetarsamtal; utvecklingssamtal; chef; Försvarsmakten; byråkrati; organisationsteori;

  Sammanfattning : I svallvågorna efter det senaste decenniets omstruktureringar och omorganisationer har ansvaret för stora delar av innehållet i personaltjänsten inom Försvarsmakten transformerats. Detta är utgångspunkten för vår induktiva studie genom intervjuer av chefer i marinen, deras erfarenheter och förutsättningar i att kunna effektuera medarbetarsamtalets resultat i form av utvecklingsplaner. LÄS MER

 4. 4. Svensk helikopterkapacitet för statlig sjö- och flygräddning - Faktorerna och aktörerna bakom 2000-talets omstruktureringar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Peter Krönvik; [2019]
  Nyckelord :Omstrukturering; Sjöfartsverket; Sjö- och flygräddningshelikoptrar; Försvarsmakten; Norrlandsflyg AB; Allison Zelikow; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order for civilian shipping and aviation to be able to operate within Swedish areas of responsibility, an absolute prerequisite is that the state must maintain a well-functioning sea and air rescue service. This requires constant, thorough surface coverage, year round and around the clock with qualified helicopter resources. LÄS MER

 5. 5. Byggnation över användningsgräns mot allmän plats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emma Sundman; [2019]
  Nyckelord :Detaljplan; allmän platsmark; kvartersmark; plan- och bygglagen; förtätning; förgårdsmark; planbestämmelser; användningsgräns; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The vision when municipalities are planning new areas is to create a feeling of urbanity and create vibrant and safe places. Usually the municipalities have designed the detailed development plan with a space between the public space and the buildings. LÄS MER