Sökning: "omvänd byggmoms"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden omvänd byggmoms.

 1. 1. Byggmoms : omvänd skattskyldighet för byggtjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Hans Andersson; Johannes Karlsson; Christoffer Tell; [2010]
  Nyckelord :Reverse charge; construction VAT; Swedish Act of VAT; SNI-codes; Omvänd skattskyldighet; Byggmoms; Mervärdesskattelagen; SNI-koder;

  Sammanfattning : I början av 2000-talet producerade Riksskatteverket en rapport vilken undersökte skattebortfallet inom byggbranschen. Rapporten gav bland annat ett förslag om att införa omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn, byggmoms. Lagförslaget i prop. 2005/06:130 klubbades av Riksdagen och trädde i kraft den 1 juli år 2007. LÄS MER

 2. 2. Omvänd moms : en undersökning av byggtjänstbranschen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Patrik Patriksson; Calle Walmstedt; [2009]
  Nyckelord :Omvänd moms; Omvänd skattskyldighet; Byggtjänst; Byggmoms; Redovisning;

  Sammanfattning : Från och med den första juli år 2007 skall köparen redovisa mervärdeskatt vid inköp avbyggtjänster från ett annat byggtjänstföretag. Regeländringen syftar till att minskaskatteundandragande och svartarbete som är ett problem inom byggbranschen.Införandet har dock medfört en del problem för berörda parter. LÄS MER

 3. 3. Införandet av den omvända byggmomsen : - Konsekvenserna och skillnaderna mellan stora och små företag

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Hallin; Stina Rimsén; [2008]
  Nyckelord :byggmoms; redovisning inom byggbranschen;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2007 infördes nya momsregler inom byggbranschen vid försäljning av byggtjänster. Dessa regler innebär att köparen istället för säljaren redovisar momsen och därför kallas det för omvänd moms. Syftet med införandet av dessa regler var att minska skattefusket. LÄS MER

 4. 4. Åtgärder mot svartarbete : verktyg för ommålning från svart till vitt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Malena Andén; Maria Nilsson; [2008]
  Nyckelord :svartarbete; omvänd skattskyldighet; personalliggare; id06; omvänd byggmoms;

  Sammanfattning : Det finns en relativt vanlig uppfattning i Sverige att det förekommer en hel del svartarbete. Vi hör om det på nyheterna, läser om det i tidningar samt stöter på det i vår vardag. Vissa branscher har den senaste tiden pekats ut som riktiga problembranscher när det gäller användningen av svart arbetskraft och skattefusk. LÄS MER