Sökning: "omvända split"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden omvända split.

 1. 1. Omvänd aktiesplit : Att göra eller inte göra?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Nygårds; Andreas Johansson; [2019]
  Nyckelord :Business administration; finance; reverse stock split; abnormal return; Stockholm Stock Exchange; Företagsekonomi; finansiering; omvänd aktiesplit; avvikande avkastning; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Sammanfattning En omvänd aktiesplit ska inte ha någon direkt påverkan på ett företags värdering. Värdet är detsamma oavsett om företaget har fem utestående aktier á tjugo kronor eller en aktie á hundra kronor. Det är endast aktiepriset och antalet aktier som förändras. LÄS MER

 2. 2. Optimering av reducerad bearbetning : högre skörd till lägre kostnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Nils Wiklund; [2013]
  Nyckelord :jordbearbetning; reducerad bearbetning; infiltration; dragkraftsmätning; penetrometer;

  Sammanfattning : Optimization of soil tillage and crop rotation is important in many aspects, but particularly in maximizing profit margins. Since the economic outcome is usually decisive, it can be interesting to study different combinations of soil tillage systems and crop rotations in order to identify the maximum economic outcome. LÄS MER

 3. 3. Reverse Stock Splits : An Empirical Approach to the Signaling and Trading Range Hypotheses on Swedish Stocks Subject to Reverse Split between 1995 and 2004

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Abbe Fransson; [2005]
  Nyckelord :Reverse split; bid-ask spread; trading volume; non-trading days; liquidity;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar företag som är listade på Stockholmsbörsen som gjorde omvänd split mellan 1995 och 2004. Företagen är testade för abnormal avkastning kring tillkännagivandet av den omvända spliten, samt förändringar i köp-sälj ratio, handels volym och antalet handelsdagar där ingen handel skedde i aktien. LÄS MER