Sökning: "omvändelse"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet omvändelse.

 1. 1. Konversion enligt Lukas och Johannes : En jämförelse av konversionsnarrativens funktion i Lukas-Apostlagärningarna och Johannes

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Paulina Mark; [2020]
  Nyckelord :Gospel of John; Gospel of Luke; Act of the Apostles; conceptual metaphor theory; social identity theory; ingroup prototype; conversion; conversion narrative; Johannesevangeliet; Lukasevangeliet; Apostlagärningarna; konceptuella metaforer; konversion; omvändelse; konversionsnarrativ ; social identitet; prototyp;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine what kind of ingroup conversion prototypes the authors of Luke-Acts and the Gospel of John express through conversion narratives and conceptual metaphors. By analysing the works of the authors I find a range of expressions conceptualising the act or process of conversion to faith in Jesus. LÄS MER

 2. 2. “The choice of a place is never random” : Narratologisk analys med fokus påökenmotivet i 1 Kungaboken 19 och Genesis 16

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Silvia Kramer; [2019]
  Nyckelord :Narratologisk analys; ökenmotiv; Genesis; Första Kungabok;

  Sammanfattning : Den Hebreiska Bibeln återspeglar en mångsidighet och rikedom av olika handlingar, människor och platser. Narrativens författare använde sig av stilmedel, metaforer och motiv för att förkunna och förmedla Guds vilja för världen. LÄS MER

 3. 3. Med segerhjärtat kämpa mitt livs kamp : Omvändelseberättelser i baptistisk årskrönika Betlehem kristlig kalender 1886 till 1980

  Magister-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Anders Dahlström; [2018]
  Nyckelord :Conversion; revival; conversion narrative; narrative; salvation; Baptists; Betlehem kristlig kalender; Evangelicalism; omvändelse; väckelse; omvändelseberättelser; narrativ; frälsning; baptism; evangelikalism;

  Sammanfattning : That conversion is a central concept for Baptists and narrative an important part of their culture is made clear by Betlehem kristlig kalender, a yearbook published from 1886 to 1980.The aim of this thesis is to survey and analyse conversion narratives within the Baptist movement as reflected in Betlehem, by investigating what narrative expressions form the body of the stories, what is given precedence, emotional or cognitive expressions, their soul, and finally what theological themes are developed around the concept of conversion. LÄS MER

 4. 4. Officerskapet i Frälsningsarmén med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Salvation Army; Officership; Erik Wickberg; Wickberg; Frälsningsarmén; Officerskap; Erik Wickberg; Wickberg;

  Sammanfattning : Officerskapet i Frälsningsarmén (FA) med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar. Erik Wickberg (1904–1996) är den ende svensk som har varit ledare för Frälsningsarmén (FA) i hela världen. Mellan åren 1961–1969 var han rörelsens stabschef och mellan åren 1969–1974 var han general. LÄS MER

 5. 5. Paulus – förföljare, omvändelse och apostel : En exegetisk receptionshistorisk studie av ”kristendomens andre grundare” såsom han gestaltas i Mendelssohns oratorium Paulus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Susanna Venetvaara; [2018]
  Nyckelord :Apostlagärningarna Paulus förföljare omvändelse apostel Mendelssohn oratorium teologi exegetik narratologi receptionshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER