Sökning: "omvändelse"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet omvändelse.

 1. 1. Med segerhjärtat kämpa mitt livs kamp : Omvändelseberättelser i baptistisk årskrönika Betlehem kristlig kalender 1886 till 1980

  Magister-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Anders Dahlström; [2018]
  Nyckelord :Conversion; revival; conversion narrative; narrative; salvation; Baptists; Betlehem kristlig kalender; Evangelicalism; omvändelse; väckelse; omvändelseberättelser; narrativ; frälsning; baptism; evangelikalism;

  Sammanfattning : That conversion is a central concept for Baptists and narrative an important part of their culture is made clear by Betlehem kristlig kalender, a yearbook published from 1886 to 1980.The aim of this thesis is to survey and analyse conversion narratives within the Baptist movement as reflected in Betlehem, by investigating what narrative expressions form the body of the stories, what is given precedence, emotional or cognitive expressions, their soul, and finally what theological themes are developed around the concept of conversion. LÄS MER

 2. 2. Kristenblivande : Fallstudium av sex växande församlingar i Equmeniakyrkan

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Hampus Flyman; [2018]
  Nyckelord :Kristenblivande; Omvändelse; Frälsning; Evangelisation; Deprivation; Församling; Equmeniakyrkan; Församlingsutveckling;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie avser att undersöka vilka faktorer i församlingars arbete och människors bakgrund som bidrar till kristenblivande. Sex Equmeniaförsamlingar som välkomnat många nya medlemmar på bekännelse, det vill säga medlemmar som blivit medlemmar i en församling för första gången, undersöks genom semistrukturerade intervjuer med församlingarnas föreståndare. LÄS MER

 3. 3. Jag hade inte förmånen att födas in i sanningen : Tidigare trosuppfattningar och senare omvändelse hos personer som tillhör Jehovas Vittnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tove Jansson; [2017]
  Nyckelord :Jehovah’s Witnesses; truth; previous beliefs; christians; plausibility; socialization; Jehovas Vittnen; sanningen; tidigare trosuppfattningar; plausibilitet; socialiseringsteori;

  Sammanfattning : This study focuses on the previous beliefs of persons who are active in Jehovas Witnesses. It also focuses on the circumstances which made the person enter the organisation. Seven persons, four women and three men were subjects for my question in this study. LÄS MER

 4. 4. A Rhetorical Reading of George Orwell's 1984 : The brainwashing of Winston in the light of ethos, logos and pathos

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emelie Brax; [2015]
  Nyckelord :Orwell; Nineteen Eighty-four; brainwashing; rhetoric; persuasive appeals; Orwell; Nittonhundraåttiofyra; hjärntvätt; retorik; övertalningsmedel;

  Sammanfattning : The aim with this essay is to cast a light upon the brainwashing carried out by the totalitarian Party in George Orwell’s dystopian novel, 1984, and induce a deeper understanding of its persuasive effect on Winston Smith, the main character. Winston passionately hates the Party and its leader Big Brother who govern the country Oceania in which he lives. LÄS MER

 5. 5. "Det är inte mina memorarer!" - På spaning efter intention, självbiografi och representativitet i P.O. Enquists Ett annat liv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Samuel Kvist; [2012]
  Nyckelord :Per Olov Enquist; Självbiografi; Genre; Ett annat liv; Omvändelse; Författarskap; Litterär bikt; Autobiography; Conversion; Authorship; Literary confession.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En studie av P.O. Enquists "Ett annat liv" med fokus på de självbiografiska aspekterna. Utifrån olika horisonter granskas Enquists bok och frågor som uppstått kring bokens genredefinition granskas i ljuset av hur "självbiografins ramar" sett ut genom historien. LÄS MER