Sökning: "omvändelseprocess"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet omvändelseprocess.

 1. 1. En mammas förlust av ett barn med suicid som orsak : Traumats effekter på individens religiositet ur religionspsykologiska perspektiv: En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Sandra Ljung; Margreta Sandkvist; [2019]
  Nyckelord :Föreställningskomplex; hängivenhetsreligiositet; meningsskapande aktiviteter; mystika upplevelser; omvändelseprocess; religiositet; sorg; suicid;

  Sammanfattning : Den här studien har syftat till att undersöka hur en mammas religiositet präglas av förlusten av ett vuxet barn där bortgången kommit av suicid. Undersökningen är en litteraturstudie och forskningsansatsen är hermeneutisk. LÄS MER

 2. 2. Gud som haver människan kär, se till mig som vuxen är : en studie om att bli religiös i vuxen ålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mao Engzell; [2007]
  Nyckelord :religionspsykologi; omvändelseupplevelse; värderingsförändringar; religiös aktivitet; religiöst beteende; omvändelse; tro; sökare; religiös förändring; religiös sed; omvändelseprocess;

  Sammanfattning : • Den här uppsatsen handlar om att aktivt välja och bli religiös i vuxen ålder. Det inledande syftet med uppsatsen är att studera den vuxna individens självvalda religiositet och beskriva och förmedla den så som den verkligen ter sig och upplevs för den troende själv. LÄS MER