Sökning: "omvändelseupplevelse"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet omvändelseupplevelse.

  1. 1. Gud som haver människan kär, se till mig som vuxen är : en studie om att bli religiös i vuxen ålder

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Mao Engzell; [2007]
    Nyckelord :religionspsykologi; omvändelseupplevelse; värderingsförändringar; religiös aktivitet; religiöst beteende; omvändelse; tro; sökare; religiös förändring; religiös sed; omvändelseprocess;

    Sammanfattning : • Den här uppsatsen handlar om att aktivt välja och bli religiös i vuxen ålder. Det inledande syftet med uppsatsen är att studera den vuxna individens självvalda religiositet och beskriva och förmedla den så som den verkligen ter sig och upplevs för den troende själv. LÄS MER