Sökning: "omvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet omvärdering.

 1. 1. Exploring Translanguaging in English Textbooks : A Content Analysis of Upper and Lower Secondary School English Textbooks.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Simon Hallberg; [2022]
  Nyckelord :bilingualism; content analysis; language resources; multilingualism; Swedish EFL; textbooks; translanguaging;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har translanguaging fått mycket intresse inom SLA-sfären (SecondLanguage Learning). Samtida migration och den ständigt ökandeglobaliseringen har lett till en omvärdering av tvåspråkighet och flerspråkighet. LÄS MER

 2. 2. Fri bevisföring och lärdomar från Encrochat – dags för en omvärdering?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Hjerpe; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Personlighet & emotionsreglering : En kvantitativ studie på sambandet mellan personlighetsdrag och emotionsreglering

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Rantakoski Hanna; [2021]
  Nyckelord :personlighet; emotionsreglering; emotionsregleringsstrategi; personlighetsdrag;

  Sammanfattning : Emotionsreglering har visat sig ha en stor betydelse för psykiskt välmående. Dysfunktionella emotionsregleringsstrategier så som supression, har visat sig ha en koppling till depression och andra psykiska sjukdomar medan kognitiv omvärdering har visat ha kopplingar till psykiskt välmående. LÄS MER

 4. 4. Your thoughts matter. Smartphone use and cognitive strategies for emotion regulation.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rebecca Lindmark; [2021]
  Nyckelord :smartphone; digital emotion regulation; cognitive strategies; smartphone; digital emotionsreglering; kognitiva strategier;

  Sammanfattning : Regulating emotions is a vital part of everyday life. With the development of modern digital technology such as smartphones, research on emotion regulation has now entered a new era. LÄS MER

 5. 5. How Can the Construction Client Improve the Work Environment in the Real Estate and Construction Process? : An Investigation of the Health and Safety Aspects in the Early Phases

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Ziegler; [2021]
  Nyckelord :Health and Safety aspects; Work Environment; Construction; Early phases; Planning and Design phases; Hälso- och säkerhetsaspekter; Arbetsmiljö; Byggande; Tidiga skeden; Planering och projekterings skeden;

  Sammanfattning : During the last decade, the Swedish work environment authority (AV) observed a stagnancy of fatal accidents in Sweden. According to statistics, the building industry in Sweden is one of the third largest industries regarding occupational injuries and the industry with the most severe recorded fatal accidents. LÄS MER