Sökning: "omvärldsanalys kommuner"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden omvärldsanalys kommuner.

 1. 1. Från sopberg till återbruk : Omvärldsanalys av återbruk i Sverige kombinerat med undersökning av återbruksgallerian ReTuna som är ett uttryck för återbruksverksamhet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Wadii; Sarah Poser; [2017]
  Nyckelord :Innovation; kreativitet; kund; återbruk; cirkulär ekonomi; samhällsbehov; miljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Från sopberg till återbruk Nivå: Kandidatuppsats i innovationsteknik, 15hp Författare: Sara Wadii 1991-03-04, Sarah Poser 1988-03-16 Handledare: Loe Önnered Examinator: Tomas Backström Datum: Mars 2017 Syfte: Syftet med denna uppsats är att få fram olika exempel på återbruksverksamhet och kartlägga framgångsfaktorer som går att applicera i en kommun eller stad. Detta görs genom att undersöka hur återbruk används inom olika verksamheter, kommuner och städer i olika delar av Sverige. LÄS MER

 2. 2. “SAME, SAME BUT DIFFERENT NAME” : – En flerfallstudie med fokus på stagnerande orter och rådande hegemonier i planeringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elisabeth Skogelind; [2016]
  Nyckelord :Hegemoni; normer; doktrin; tillväxt; landsbygdsutveckling; stagnerande orter; omvärldsanalys; planeringskontextens värderingar;

  Sammanfattning : Idag har det skapats en demografisk obalans mellan städer och landsbygd i Sverige. Den demografiska utvecklingen visar att det i dagsläget främst är mindre orter som minskar befolkningsmässigt. För kommuner innebär avflyttningsorter en rad konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Implementation av Svensk geoprocess i kommunal verksamhet

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Felicia Steinvall; [2016]
  Nyckelord :Svensk geoprocess; Geodata; Nationell infrastruktur för rumslig data; Infrastruktur för rumslig data; Geografiska informationssystem; Implementerings strategi;

  Sammanfattning : I Sverige finns idag (2016) inget gemensamt standardiserat sätt för att insamla, benämna eller lagra geodata, Regeringen bestämde därför hösten 2013 att en svensk standard för geodata skulle börja att införas. Arbetet med Svensk geoprocess påbörjades samma år. LÄS MER

 4. 4. Styrning och organisation av folkhälsoarbetet i Sörmland : En kvalitativ studie om arbetet med folkhälsofrågor i fem kommuner i Sörmland

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linea Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Collaboration; Health Promotion; Municipality; Public Health Network; Communication; Qualitative interviews.; Samverkan; Folkhälsoarbete; Kommun; Folkhälsonätverk; Kommunikation; Kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Investeringarna i Sverige inom folkhälsa genomförs på flera nivåer; både på regional och lokal nivå. Dessa investeringar genomförs av landsting och deras respektive kommuner. Folkhälsoarbetet är under ständig utveckling, även i Sörmland, där det sker en omorganisation där nya styrmetoder skapas. LÄS MER

 5. 5. Parken är ditt vardagsrum : En attitydförändrande gestaltning med syfte att främja renhållning i parkmiljöer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jessica Johansson; [2012]
  Nyckelord :Spatial Design; Information Design; Park; Sanitation; Littering; Attitude; Rumslig Gestaltning; Informationsdesign; Parkmiljö; Nedskräpning; Attityd;

  Sammanfattning : Nedskräpningen i parkmiljöer är ett ständigt ökande problem. Regeringen tillsammans med landets kommuner och organisationen Håll Sverige Rent har inte kunnat motverka människors sätt att inte ta ansvar för var de slänger sitt skräp. I detta examensarbete kommer nedskräpningsproblemet att studeras. LÄS MER