Sökning: "omvärldsbevakningsfunktion"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet omvärldsbevakningsfunktion.

  1. 1. Business Intelligence : Omvärldsbevakningsfunktionen i teori och praktik

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Christian Malmsäter; Pär Lindblom; [2005]
    Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi; Business intelligence; omvärldsbevakningsfunktion; Hamrefors; Kahaner; Pagels-Fick;

    Sammanfattning : I en allt starkare och påtagligare konkurrens är det viktigt för organisationer att få tillgång till väsentlig och korrekt information. Således ligger det en stor vikt vid att kunna urskilja sanningshalten i informationen för att de ska kunna ta väl underbyggda beslut. LÄS MER