Sökning: "omvårdnadåtgärder"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet omvårdnadåtgärder.

 1. 1. Omvårdnadåtgärder i sjuksköterskans preventiva arbete mot trycksår : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Mohlén; Sarah Utby; [2018]
  Nyckelord :Pressure ulcer; Nursing actions; Prevention; Trycksår; Omvårdnadsåtgärd; Prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår uppkommer efter ett långvarigt tryck mot huden som leder till en syrebrist i vävnaden. Patienter som drabbad av trycksår i vården är ofta rullstolsburna eller sängliggande på grund av sjukdom eller smärta. LÄS MER

 2. 2. Effekten av näringsbaserade program med syfte att förebygga och/eller behandla sår

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Andreas Karlsson; Oliver Rapp; [2018]
  Nyckelord :Näringsbaserade program; sårläkning; kostillskott; omvårdnadåtgärder; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många faktorer som påverkar läkningsprocessen. Personer med svårläkta sår upplever ett lidande som negativt påverkar vardagen. Ett tillgodosett energiintag är en viktig faktor för att optimera sårläkningen. Ett näringsbaserat program kan vara ett verktyg för att behandla sår. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid postoperativt illamående

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Lina Borglin; Sofia Westerlund; [2011]
  Nyckelord :Nausea; vomiting; intervention; postoperative; risk factors; PONV; illamående; kräkning; omvårdnadåtgärder; postoperativt; riskfaktorer; PONV;

  Sammanfattning : Postoperativt illamående och kräkning (PONV- Postoperative Nausea and Vomiting) är en vanlig förekommande kirurgisk komplikation. Orsaken till PONV är inte helt fastställd, till skillnad från patofysiologin vid generellt illamående. För patienten innebär PONV ett ökat lidande och längre vistelse på sjukhus. LÄS MER