Sökning: "omvårdnad C"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden omvårdnad C.

 1. 1. Barns påverkan av skärmtid - ur ett hälsoperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Salminen; Cecilia Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Children; infant; media use; screen time;

  Sammanfattning : Axelsson C & Salminen M. Barns påverkan av skärmtid. En systematisk litteraturstudie. Magisteruppsats i pediatrisk omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. ​Att leva med en blodsmitta – ​ur patientens perspektiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Fadhiya Hassan; Mahtab Fard Rahmani; [2019]
  Nyckelord :Attityder​; ​Copingstrategier; Diskriminering; Hepatit C; Patientens upplevelse och Stigmatisering.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur patienter med hepatit B och hepatit C upplever bemötandet av omvårdnadspersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Laestadius; Berfin Güven; [2019]
  Nyckelord :hepatitis B; hepatitis C; treatment; nursing; nurse; hepatit B; hepatit C; bemötande; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: In 2019, hepatitis is seen as one of the deadliest virus infections in the world and is seen as a global health problem. Hepatitis is a DNA-virus that can lead to chronic hepatitis and liver cirrhosis. LÄS MER

 4. 4. Ett liv med smärta. Patientupplevelsen av perifer artärsjukdom i nedre extremiteterna. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Bjerndell; Cecilia Viamore; [2019]
  Nyckelord :Arteriell insufficiens; Claudicatio intermittens; benartärsjukdom; kritisk ischemi; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bjerndell R & Viamore C. Ett liv med smärta. Patientupplevelsen av perifer artärsjukdom i nedre extremiteterna. En litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. Hålla traumapatienten varm – livräddande omvårdnad. - en intervjustudie med ambulanssjuksköterskor.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Petra Stale Eliasen; Martha Hörberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli nedkyld är inte bara en obekväm upplevelse utan orsakar även störningar av vitala kroppsfunktioner redan vid en kroppstemperatur under 36˚C. Flera faktorer påverkar traumapatienten som kan leda till att denne utvecklar hypotermi. Hypotermi vid trauma ökar risken för både morbiditet och mortalitet. LÄS MER