Sökning: "omvårdnad C"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden omvårdnad C.

 1. 1. Metoder för att förebygga perioperativ hypotermi : En systematisk litteraturöversikt över metaanalyser

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicitas Rittershausen; Elvira Smedberg; [2021]
  Nyckelord :Anesthesia nurse; prevention; hypothermia; surgical nurse; perioperative care; Anestesisjuksköterska; förebyggande; hypotermi; operationssjuksköterska; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under operation är patienten utsatt för en ökad risk att drabbas av perioperativ hypotermi, kärntemperatur under 35°C. Att drabbas av perioperativ hypotermi kan leda till allvarliga komplikationer, bidrar med ett onödigt lidande för patienten, förlänger vårdtiden, samt ger ökade vårdkostnader. LÄS MER

 2. 2. Nutrition för sårläkning av svårläkta sår hos äldre personer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ibrahim Alhamarna; Thunthika Samrongpun; [2021]
  Nyckelord :Chronic ulcer; Elderly; Nursing; Nutrition; Nutrition; Omvårdnad; Svårläkta sår; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår innebär olika typer av sår som venösa bensår, trycksår och diabetes fotsår. Brister i nutritionen och därmed brist på viktiga näringsämnen kan leda till undernäring och försämra sårläkning. Undernäring är den största riskfaktorn för äldre personer med svårläkta sår. LÄS MER

 3. 3. Att vårda patienter med blodsmitta - ur ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Yasmin El Ali; Diana Mala; [2021]
  Nyckelord :blodburen smitta. erfarenhet; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodburen smitta är ett samhällsproblem utifrån den statistik som finns idag och förekommer världen över. I denna litteraturstudie begränsas blodsmitta till HIV men hepatit B- och C belyses i bakgrunden. Patienter med blodburen smitta vårdas bland annat av omvårdnadspersonal. LÄS MER

 4. 4. To be a chick mother : variation in maternal care and its effect on chick behavioural development

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Linnéa Christenson; [2021]
  Nyckelord :maternal behaviour; natural broodiness; induced broodiness; social ranking; hen chick interaction; chick behavioural development; poultry; layers; feather peck;

  Sammanfattning : In Swedish poultry production today over 7 million chicks are incubated, housed and reared without maternal care. Studies indicate that chicks behavioural development and welfare may benefit from hen maternal care and potentially maternal care could be artificially provided in the commercial situation. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad vid hypotermi : En litteraturstudie om hur sjuksköterskan förebygger och vårdar patienter med accidentell hypotermi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Khadijah Hasan; [2021]
  Nyckelord :Hypotermi; omvårdnad; temperatur; trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Accidentell hypotermi är ett tillstånd där kroppstemperaturen oavsiktligt understiger 35 °C. Hypotermi kan delas in i lindrig, måttlig och grav hypotermi, alla tre stadier medför livshotande komplikationer för patienten. LÄS MER