Sökning: "omvårdnad anestesisjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden omvårdnad anestesisjuksköterska.

 1. 1. Att leda omvårdnaden för patientens skull

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna-Märta Stålnäve; Lisa Åkerström; [2020-06-25]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; ledarskap; perioperativ omvårdnad; perioperativ period; specialistsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: Working as a nurse anesthetist requires knowledge in both nursing care and medical science and their work is conducted throughout the perioperative period. Meeting the patient preoperative gives the nurse anesthetist an opportunity to hear the patient’s narrative and form a relationship. LÄS MER

 2. 2. Att genomgå regional anestesi : En kvalitativ litteraturstudie utifrån patientens perspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Jonas Nordin; Kristian Perers; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som genomgår generell anestesi uttrycker oro och ångest inför att bli sövda. Anestesisjuksköterskor beskriver likaså att det är vanligt förekommande med perioperativ ångest hos patienter i samband med kirurgi. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av oväntad svår luftväg vid generell anestesi : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Shukri Ali Abdi; Fadumo Osman Mohamud; [2020]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; oväntad svår luftväg; generell anestesi; omvårdnad; vårdvetenskap; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Luftvägshantering är ett av anestesisjuksköterskors främsta kompetensområden och ska utövas tryggt och säkert. En säker luftvägshantering beror i första hand på den preoperativa identifieringen av en svår luftväg. Det finns dock flera studier som visar att detta är en utmaning. LÄS MER

 4. 4. Peroperativa riskfaktorer för utveckling av postoperativt delirium vid hjärtkirurgi : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Olsson; Katarina Stenvik; [2020]
  Nyckelord :Cardiac surgery; literature study; Postoperative delirium; nurse anesthesia; nursing; preoperative risk factors; Anestesisjuksköterska; hjärtkirurgi; litteraturstudie; omvårdnad peroperativa riskfaktorer; postoperativt delirium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt delirium (POD) är en allvarlig komplikation till hjärtkirurgi och anestesi. Det är ett akut konfusionstillstånd som orsakar lidande för patienter och anhöriga. Det associeras med många negativa konsekvenser som förlängd sjukhusvistelse, ökad dödlighet och nedsatt kognitiv och funktionell återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskan och den äldre patienten : Ålder är bara en siffra

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Rydeling; [2020]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; äldre patienter; generell anestesi; anestesiologisk omvårdnad; strategier; säker vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterska möter fler och fler äldre patienter som är i behov av anestesiologisk omvårdnad vid generell anestesi under operation. Vid generell anestesi försätts patienten i en medvetslöshet där den inte kan förmedla sig. Anestesisjuksköterskans ansvar är att ge säker vård under den generella anestesin. LÄS MER