Sökning: "omvårdnad anestesisjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden omvårdnad anestesisjuksköterska.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans upplevelse av möte med prehospital patient - med anestesiologiska omvårdnadsbehov

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victor Hallström; Elin Lindell; [2019]
  Nyckelord :Anesthesiological care; experience; nurse anaesthetists; prehospital.; Anestesisjuksköterska; anestesiologisk omvårdnad; prehospital; upplevelser.;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning innefattar en mängd olika  arbetsuppgifter. Något som författarna låter summeras som anestesiologisk omvårdnad. Uppsatsen sammanfattar anestesisjuksköterskans främsta ansvar och hur dessa kan appliceras i den prehospitala miljön. LÄS MER

 2. 2. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att perioperativt vårda patienter med långvarig smärta : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Pernilla Bergström; Linda Öberg; [2019]
  Nyckelord :nurse anesthetists; experience; critical care nurse; persistent pain; long lasting pain; postoperative care.; anestesisjuksköterska; erfarenhet; intensivvårdssjuksköterska; kronisk smärta; långvarig smärta; postoperativ vård;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Patienter med långvarig smärta är i behov av en strukturerad behandling. Studier visar på otillräcklig postoperativ smärtbehandling. Syfte: Att beskriva anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att perioperativt vårda patienter med långvarig smärta. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda vuxna patienter perioperativt med annat språk

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anna Larsson; Julia Lindberg; [2019]
  Nyckelord :anesthesia nurse; communication; language barriers; perioperative care; anestesisjuksköterska; kommunikation; perioperativ vård; språkbarriärer;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet internationella migranter i världen har ökat snabbt i antal de senaste åren, vilket ställer högre krav på vården. Kommunikation är en viktig beståndsdel i omvårdnaden och vid kommunikativa brister kan informationsutbytet bli lidande och patientsäkerheten hotas. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskors upplevelser efter en kritisk händelse i samband med anestesi

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emilia Töyrä; [2019]
  Nyckelord :Anesthesia nurse; experiences; emotional reaction; support; conversations; nursing; Anestesisjuksköterska; upplevelser; känslomässig reaktion; stöd; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskan möter i sitt arbete på kritiska händelser vilket för anestesisjuksköterskan kan leda till fysiska och psykiska yttringar vilka i sig kan leda till att de inte kan prestera normalt vilket påverkar patientvården. Forskning inom detta är framförallt internationell och mot bakgrund av detta behövs även forskning inom detta område även i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårds- och anestesisjuksköterskors upplevelser av att vårda organdonator : Empirisk studie med kvalitativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Janis Nicmanis; Viktoria Hjern; [2019]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; intensivvårdssjuksköterska; organdonation; upplevelser; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund. Intensivvårds- och anestesisjuksköterskor har en viktig roll vid organdonation. Omvårdnadssituationen vid vård av donator utmanar deras professionella kompetens och påverkar dem känslomässigt vilket inverkar på upplevelser av att vårda organdonatorer. LÄS MER