Sökning: "omvårdnad datainsamling"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden omvårdnad datainsamling.

 1. 1. Bemötande av närstående vid organdonation : Kvalitativ intervjustudie ur intensivvårdssjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jolanta Johansson; Veronica Alvarsson; [2022]
  Nyckelord :anhöriga; familjefokuserad omvårdnad; information; intensivvård; kommunikation; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2019 uppskattades antalet potentiella donatorer vara 191 stycken. Samtidigt dör varje år 30–50 personer i väntan på organtransplantation. Nuvarande forskning tyder på att intensivvårdssjuksköterskors bemötande av närstående till potentiella donatorer kan påverka deras beslut om donation. LÄS MER

 2. 2. Att leva med kronisk ryggsmärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Fanny Stefanusson; [2022]
  Nyckelord :Adults; back pain; chronic pain; experiences; literature study; Erfarenheter; kronisk smärta; litteraturstudie; ryggsmärta; vuxna;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Ryggsmärta ett subjektivt och multidimensionellt problem som påverkar många personers vardag. Kronisk ryggsmärta är ofta ett livslångt tillstånd med stor personlig betydelse som personen måste lära sig leva med. Ryggsmärtan måste därmed förstås respekteras av sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jamil Al Zahed; Rebecca Lenz; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; sjuksköterskors upplevelser; vårda patienter; pandemi; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 är en pandemi som har pågått sedan slutet av 2019. Viruset har spridit sig över hela världen. Brist på planering, resurser och ledarskap har varit ett enormt problem under pandemin. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i samband med axelkirurgi i beach chair-position

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linus Hildebrand; Kaspar Norton; [2022]
  Nyckelord :Anestesiologisk omvårdnad; axelkirurgi; erfarenheter; kvalitativ metod; solstolspositionen;

  Sammanfattning : Introduktion: Årligen genomförs drygt 12 000 överarm/axelkirurgier i Sverige. Axelkirurgi utförs vanligtvis i Beach chair-position (BCP) för att undvika skador på plexus brachialis. Kirurgi i BCP kan genomförs med olika sorters anestesimetoder vilka påverkar cirkulation i varierande grad. LÄS MER

 5. 5. Ärlighet varar längst : En kvalitativ intervjustudie om barnsjuksköterskors erfarenheter om tillitsskapande och tillitens betydelse

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Malin Palmgren; Matilda Åstrand; [2022]
  Nyckelord :Children; Parents; Pediatric Nursing; Pediatric Nurse; Trust; Barn; Barnsjuksköterska; Föräldrar; Pediatrisk omvårdnad; Tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillit är en grundläggande faktor inom pediatrisk omvårdnad, trots det finns endast sparsamt med samtida såväl som historisk forskning avseende begreppen tillit och tillitsskapande inom pediatrisk omvårdnad. Den sociala interaktionen, mötet, mellan barn och barnsjuksköterska utgör möjlighet att skapa tillit hos barn. LÄS MER