Sökning: "omvårdnad henderson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden omvårdnad henderson.

 1. 1. Slarvets offer : Ärenden hos Patientnämnden rörande vårdrelaterade infektioner samt bristande hygien och vårdmiljö ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carolina Andersson; Louise Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Safety; health care aquired infection; hygiene; patients perspective; Patientsäkerhet; vårdrelaterad infektion; hygien; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus och drabbar årligen 9 % av sjukhusens patienter. Syftet med studien var att undersöka inkomna synpunkter och klagomål till Patientnämnden rörande brister i hygien och vårdmiljö samt vårdrelaterade infektioner. LÄS MER

 2. 2. Vad sa du? En litteraturöversikt över sjuksköterskans kommunikation utifrån användandet av CRM inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michaela Jonsson; Sandra Järventausta; [2017-07-03]
  Nyckelord :Crew Resource Management; Teamwork; Kommunikation; Sjuksköterska; Akutmottagning; Patientsäkerhet; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom akutsjukvåden förekommer många olika sorters former av kommunikationsom en sjuksköterska behöver kunna hantera. Kommunikationsfel uppstår många gånger påakutmottagningar när stress, personalbrist, stökig arbetsmiljö och otillräcklig tid blir en del avsjuksköterskans arbetsdag. LÄS MER

 3. 3. Undernäring inom äldrevården : förebyggande omvårdnadsåtgärder som har effekt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Besili; [2016]
  Nyckelord :Malnutrition; Prevention; Nursing; Elderly; Nurse; Undernäring; Prevention; Omvårdnad; Äldre; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Undernäring är ett stort problem bland äldre både internationellt och inom svensk hälso- och sjukvård. Inom den svenska äldrevården används verktyget Mini Nutritional Assessment (MNA), (bilaga 3) för screening av nutritionsstatus. Trots detta är var tredje patient underviktig inom den svenska äldrevården. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av omvårdnadsdata i nationella kvalitetsregister

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Martin Holmström; Frida Hörenius; [2015]
  Nyckelord :Förbättringskunskap; Henderson; omvårdnadsindikatorer; folksjukdomar; evidensbaserad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Nationella kvalitetsregister används idag inom vården för att kunna göra jämförelser mellan kliniker och nationellt. Kvalitetsregistren kan också användas till forskning och förbättringsarbeten. Nationella kvalitetsregister utvecklades av den medicinska professionen under 1970-talet. LÄS MER

 5. 5. Trycksår… Det finns väl inte längre? : En litteraturöversikt kring vårdpersonalens inställningar till och kunskaper om trycksår.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Persson; Niklas Bougt; [2013]
  Nyckelord :Pressure ulcers; Attitudes; Knowledge; Nursing; Henderson and Nurse; Trycksår; Inställningar; Kunskap; Omvårdnad; Henderson och Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår har alltid funnits inom vården och delas in i fyra grader. Trycksår utvecklas då ischemi uppstår över benutskott. Immobilitet och tryck orsakar ett minskat blodflöde. Det finns flera risker som bidrar till att trycksår uppstår. LÄS MER