Sökning: "omvårdnad kronisk sjukdom barn"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden omvårdnad kronisk sjukdom barn.

 1. 1. Föräldrars erfarenheter av att leva med barn med diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jasmin Hadrous; Mitra Hashemi Bejandi; [2021]
  Nyckelord :Föräldrars erfarenheter; Barn; Diabetes typ 1;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom och kanförekomma i alla åldrar. Det blir särskilt krävande för föräldrar när barnetdrabbas av diabetes typ 1. Tidigare forskning visar att föräldrar till barn somdrabbats av diabetes typ 1 också blir påverkade. LÄS MER

 2. 2. Egenvård vid diabetes typ 2 : Ur patientperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Fartun Mohamed; Tuan Tran; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; egenvård; litteraturöversikt; livsstilsförändringar; patienten; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 drabbar vanligtvis personer i medelåldern men de senaste åren hade det förekommit hos barn och yngre personer. Det är en kronisk sjukdom som går att hantera med hjälp av egenvård. LÄS MER

 3. 3. Familjers upplevelser av patientutbildning vid diabetes typ 1 hos barn- en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anders Jansson; Jessica Sundén; [2020]
  Nyckelord :Family; literature review; patient education; nurse; type 1 diabetes.; Diabetes typ 1; familj; litteraturöversikt; patientutbildning; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av diabetes typ 1 ökar i de nordiska länderna och i synnerhet i Sverige. Som förälder till barn med en nyligen diagnostiserad diabetes typ 1 kan den aktuella situationen upplevas som ett trauma, vilket kan påverka hela familjens livssituation och innebära stora förändringar och omställningar i livet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser och erfarenheter av att vara anhörig till en person med diabetes typ 1 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Loohagen; Nima Otroshi; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Familjefokuserad vård; Diabetes typ1; Upplevelser; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom. Att leva med diabetes typ 1 påverkar livet ur många aspekter, inte bara för den som har sjukdomen utan även för de anhöriga. Teoretisk utgångspunkt i detta arbete är familjefokuserad omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Oro hos föräldrar till barn med kronisk sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotta Kristenson; Paola Schram; [2018]
  Nyckelord :Barn; föräldrar; kronisk sjukdom; oro;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn drabbas av kronisk sjukdom påverkas hela familjen. Hur sjukdomen påverkar barnet och dess familj beror på symtomen men även på vilket stöd familjen får. LÄS MER