Sökning: "omvårdnad lindra lidande vid smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden omvårdnad lindra lidande vid smärta.

 1. 1. Patienters upplevelse av smärta vid svårläkta sår : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anja Jansson; Linda Ringblom; [2022]
  Nyckelord :Pain; Patient Experience; Suffering; Wounds; Lidande; Patientupplevelse; Smärta; Sår;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund   Smärta är en vanlig upplevelse bland patienter med svårläkta sår. Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse och består av ett antal olika komponenter som kan behandlas för att lindra upplevelsen av smärta. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av lindrat lidande vid akut omhändertagande i prehospital miljö : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Fia Andersson; Maria Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Patientens upplevelse; prehospital omvårdnad; lindra lidande smärtlindring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Varje år utförs cirka en miljon ambulansuppdrag i Sverige. Vanliga uppdrag är bröstsmärta, stroke, buksmärta och trauma. Akut prehospitalt omhändertagande innebär ofta lidande som är förknippat med smärta, rädsla, ångest och oro. LÄS MER

 3. 3. Mellanmänskliga relationer i akut vårdverksamhet : Sjuksköterskors perspektiv på faktorer som påverkar den mellanmänskliga relationen vid smärtbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna-Kaisa Into; Markus Niemi; [2021]
  Nyckelord :Acute care; attitude; competence; nursing; pain; Akutsjukvård; bemötande; kompetens; omvårdnad; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är den mest vanliga orsaken till varför patienter söker vård och innebär lidande för patienten. Varje patient är unik med sina egna behov som behöver bemötas genom anpassning av deras vård. Sjuksköterskan har ett ansvar att lindra patientens lidande genom en god omvårdnad som grundas i den mellanmänskliga relationen. LÄS MER

 4. 4. Att lindra smärta i livets slut : - en litteraturöversikt om sjuksköterskans erfaranheter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carolina Blomgren; Sofie Laszlo; Elisabeth Olsson; [2021]
  Nyckelord :interprofessional relationships; nurse; suffering; pain relief; palliative care.; interprofessionella relationer; lidande; palliativ vård; sjuksköterska; smärtlindring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård fokuserar på att främja livskvalitet och lindra lidande för patient och anhörig i samband med livets slut. Patientens lidande kan lindras genom att smärtan minskar. Smärta är ett vanligt symtom i livets slut, och kan lindras både farmakologiskt och icke-farmakologiskt. LÄS MER

 5. 5. Ett outhärdligt lidande : En litteraturstudie om erfarenheter av att leva med svårläkta bensår

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Nellie Tedenby; Sandra Sellgren; [2021]
  Nyckelord :Hard-to-heal leg ulcer; Literature study; Lived experiences; Nursing; Patient; Levda erfarenheter; Litteraturstudie; Omvårdnad; Patient; Svårläkta bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta bensår är symtom på underliggande sjukdom och drabbar cirka två procent av befolkningen. Det är ett plågsamt tillstånd som kräver kontinuerlig omvårdnad under långa perioder.  Syfte: Syftet var att belysa vuxna personers erfarenheter av att leva med svårläkta bensår. LÄS MER