Sökning: "omvårdnad malmö högskola sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden omvårdnad malmö högskola sjuksköterska.

 1. 1. Tar Empatin slut?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lina Svensson; [2019]
  Nyckelord :EMPATHY;

  Sammanfattning : Svensson, L. Tar empatin slut? En litteraturstudie om empatitrötthet. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2018. LÄS MER

 2. 2. Strategier som sjuksköterskan kan använda för god omvårdnad, trots språkbarriärer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :ERINA HRNJIC; MARIE NGUM; [2018]
  Nyckelord :KOMMUNIKATION; KVALITATIV; OMVÅRDNAD; PATIENTSÄKERHET; SJUKSKÖTERSKA; SPRÅKBARRIÄRER; TOLK;

  Sammanfattning : STRATEGIER SOM SJUKSKÖTERSKAN KAN ANVÄNDA FÖR GOD OMVÅRDNAD TROTS SPRÅKBARRIÄRER EN LITTERATURSTUDIE ERINA HRNJICMARIE NGUMHrnjic, E & Ngum, M. Strategier som sjuksköterska kan använda för god omvårdnad trots språkbarriärer. En litteraturstudie. Examensarbete i Omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Patientsäkerheten sett ur sjuksköterskan perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jennifer Spång; Moa Karlberg; [2018]
  Nyckelord :faktorer; omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : PATIENTSÄKERHETEN SETT URSJUKSKÖTERSKANSPERSPEKTIVEN LITTERATURSTUDIEJENNIFER SPÅNGMOA KARLBERGSpång, J & Karlberg, M. Patientsäkerheten sett ur sjuksköterskans perspektiv.Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten förHälsa- och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2018. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKANS ARBETSUPPGIFTER UTIFRÅN PATIENTENS BEHOV VID OMVÅRDNAD AV PATIENTER MED DIABETES OCH FOTSÅR UTANFÖR SJUKHUS

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jolanta Wyrwicz; Annamari Kolju; [2017]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; diabetiska fotsår; omvårdnad; sjuksköterska; utanför sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetiska fotsår är ett vanligt förekommande problem inom vården. Det är inte mycket skrivet om sjuksköterskans arbetsuppgifter med denna patientgrupp i kommunal- eller primärvården. LÄS MER

 5. 5. TELEFONRÅDGIVNING: EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ulrika Pålsson; Felicia Bergendahl; [2017]
  Nyckelord :Erfarenheter; Sjuksköterska; Telefonrådgivning; Tele omvårdnad; Telefonsjuksköterska; Experiences; Nurse; Telephone consulting; Telenurse; Telenursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning är ett område som ständigt växer inom sjukvården. Telefonrådgivningens syfte är att göra en bedömning avseende vilket vårdbehov som finns, ge råd, samt hänvisa den vårdsökande till rätt vårdinstans. Arbetet som telefonsjuksköterska kan vara komplext med höga krav. LÄS MER