Sökning: "omvårdnad modeller"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden omvårdnad modeller.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av överrapportering : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Axelsson; Mathilda Blomberg; [2022]
  Nyckelord :Intensive care nurses; Experiences; Handover; Intensive care; Intensivvårdssjuksköterskor; Erfarenheter; Överrapportering; Intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING (Svensk)  Titel: Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av överrapportering Fakultet: Hälsa, natur – och teknikvetenskap Kurs: Examensarbete – omvårdnad, 15 HP Författare: Josefin Axelsson & Mathilda Blomberg Handledare: Anders Sidenblad Examinerande lärare: Cecilia Olsson Examinator: Jan Nilsson Sidor: 24 Datum för examination: 2022-06-20 Svenska nyckelord: Intensivvårdssjuksköterskor, Erfarenheter, Överrapportering, Intensivvårdsavdelning Introduktion: Intensivvårdssjuksköterskors profession kännetecknas av arbete inom avancerad vård och i en högteknologisk miljö kombinerat med komplex omvårdnad vilket ställer höga krav på intensivvårdssjuksköterskors kompetens. Intensivvårdssjuksköterskor har ansvaret att både ge och ta emot överrapporteringar avseende patientens tillstånd och är ett moment som om det brister kan äventyra patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av överrapportering och dess inverkan på patientsäkerhet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Johanna Lindelöf Holmqvist; Louise Pedersen; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Nurses; Patient picture; Patient safety; Shift report; Patientbild; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Upplevelser; Överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att säkerställa säker och kontinuerlig vård är det väsentligt att kommunikation och samverkan mellan sjukvårdspersonal fungerar. Exempel på sådan samverkan kan äga rum vid överrapportering mellan två sjuksköterskor under skiftbyte, vilket innebär att sjuksköterskor delger varandra väsentlig patientinformation. LÄS MER

 3. 3. Bedömning och behandling av smärta hos patienter med demens : Erfarenheter hos vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Yeremiah Apel; Elina Thunell; [2022]
  Nyckelord :Dementia; Healthcare professionals; Pain; Pain assessment; Pain management; Demens; Smärta; Smärtbedömning; Smärtbehandling; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonal har en viktig roll att uppmärksamma och behandla smärta hos patienter. Bedömning och behandling av smärta kan dock vara särskilt svår hos patienter med demens. Syfte: Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter att bedöma och behandla smärta hos patienter med demenssjukdom. LÄS MER

 4. 4. Kan kronisk postoperativ smärta förutses? Identifiering av perioperativa prediktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Almsten; Emma Olsson; [2021-05-24]
  Nyckelord :Prediktorer; Kronisk postoperativ smärta; Systematisk litteraturstudie; Omvårdnad; Smärta; Anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över 1,4 miljoner operationer utfördes i Sverige 2019. Kirurgi kan leda till kronisk postoperativ smärta vilket kan innebära ett lidande för patienten och upp till 81% kan drabbas. Anestesisjuksköterskans mål är att uppnå smärtfrihet hos patienten under kirurgi och att lindra smärtan i det direkt postoperativa förloppet. LÄS MER

 5. 5. Palliativ omvårdnad som lindrar lidandet av en förändrad självbild inom onkologisk slutenvård – sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Maria Eide; Ninna Herklint; [2020-08-06]
  Nyckelord :Självbild; kroppsbild; palliativ vård; onkologisk slutenvård; sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett stort antal patienter med cancer kommer få palliativ vård under en längre tid. Sjuksköterskor kommer att möta många palliativa patienter med cancer som vårdas till livets slut inom slutenvården. Det finns modeller för hur man arbetar med personcentrerad palliativ vård för att lindra lidande. LÄS MER