Sökning: "omvårdnad moment"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden omvårdnad moment.

 1. 1. Den gemensamma fienden – Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser under coronapandemin

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Axelsson; Louise Danielsson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; Upplevelser; Yrkesutövande; Omvårdnad; Intensivvård; Covid-19; Pandemi;

  Sammanfattning : Background: Intensive care is central to a crisis caused by a pandemic. The competence of the intensive carenurse is vital to be able to perform monitoring, treatment and follow-up of intensive care patients. Throughresilience, health care can adapt to unpredictable events. Resilience is also found in individual nurses throughadaptability. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar patientsäkerheten vid intrahopital transport av kritiskt sjuk patient

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Sjöqvist; Louise Börjesson; [2020]
  Nyckelord :AVvikande händelse; Intrahospital transport; Livshotande sjukdom; Patientsäkerhet; Riskfaktorer;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Intrahospitala transporter (IHT) är en viktig del av vårdkedjan för att kunna ställa diagnoser och utföra behandlingar som inte kan göras på en akutmottagning. Sjuksköterskan har en viktig roll vid IHT, för att säkerställa att en god omvårdnad upprätthålls under transporten och se till att patientens värdighet och respekt bevaras. LÄS MER

 3. 3. "Att ta den enkla vägen" : Sjuksköterskans arbete för patienter drabbade av malnutrition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Linnéa Shaw Seger; Evelina Nolenstam; [2020]
  Nyckelord :Environment; malnutrition; nursing measures; nutrition; suffering; Miljö; undernäring; omvårdnadsåtgärder; nutrition; lidande;

  Sammanfattning : Background: Essential nutrients are important to maintain a good nutritional status and prevent the development of malnutrition. Malnutrition is a condition of disease that causes a deficiency or imbalance of nutrients in the body. A common symptom is weight loss and a consequence is increased mortality. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av delaktighet på akutmottagning i samband med vård och behandling : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Camilla Karlsson; Jenny Wedin; [2020]
  Nyckelord :Patient participation; Emergency department; Experience; Patient; Akutmottagning; Delaktighet; Erfarenhet; Patienter;

  Sammanfattning : På akutmottagningen sker korta möten med ett stort antal patienter. Dessa möten präglas av snabba beslut och akuta åtgärder samtidigt som stunden med väntan och ovisshet kan vara lång för patienten. Delaktighet i vården är en rättighet för patienten och en skyldighet för den som utför vård och omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer och strategier för ökad patientsäkerhet i samband med extubering av personer med obesitas efter generell anestesi– En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Dorin Ibraheim; Katja Von Kesselbauer; [2019-06-20]
  Nyckelord :Obesitas; endotracheal extubation; generell anestesi;

  Sammanfattning : Background: The number of people with obesity is increasing in society and thus also the requirements for the anaesthetist nurse to be able to give this group good and safe anaesthetic care since obesity is linked with increased ventilation-associated risks with general anaesthesia. Extubation can be a risky moment and the anaesthetist nurse can perform it independently or along with the anaesthesiologist at the end of the anesthesia. LÄS MER