Sökning: "omvårdnad moment"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden omvårdnad moment.

 1. 1. Riskfaktorer och strategier för ökad patientsäkerhet i samband med extubering av personer med obesitas efter generell anestesi– En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Dorin Ibraheim; Katja Von Kesselbauer; [2019-06-20]
  Nyckelord :Obesitas; endotracheal extubation; generell anestesi;

  Sammanfattning : Background: The number of people with obesity is increasing in society and thus also the requirements for the anaesthetist nurse to be able to give this group good and safe anaesthetic care since obesity is linked with increased ventilation-associated risks with general anaesthesia. Extubation can be a risky moment and the anaesthetist nurse can perform it independently or along with the anaesthesiologist at the end of the anesthesia. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder för att minska procedursmärta hos spädbarn : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nicole Eker; Malin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Infant; Procedural Pain; Pain Relief; Suffering from Disease; Nursing; Spädbarn; Procedursmärta; Smärtlindring; Sjukdomslidande; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund:Inom vården utsätts spädbarn för flertalet medicintekniska moment som kan ge upphov till procedursmärta. För att säkerställa att spädbarnen inte upplever procedursmärta krävs omvårdnadsåtgärder som kan minska denna typ av smärta. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att närstående till patienter närvarar vid HLR : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josefine Bengtsson; Emma Hansson; [2019]
  Nyckelord :beslut; hjärt- och lungräddning; hjärtstopp; lidande; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp drabbar cirka 10 000 människor i Sverige årligen och få av dem överlever. Påbörjas hjärt- och lungräddning omedelbart ökar chansen för överlevnad markant. LÄS MER

 4. 4. Marsvinet som patient : omvårdnad och förberedande beteendeträning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Häggmark; Sofia Palm; [2019]
  Nyckelord :marsvin; omvårdnad; djursjukvård; djursjukskötare; beteendeträning; förstärkning; stress; narkos; hantering;

  Sammanfattning : Intresset för och ägandet av exotiska sällskapsdjur ökar varje år och därmed ökar även be-hovet av djursjukvård anpassad till dessa djurslag. Trots detta berörs exotiska sällskapsdjur väldigt lite i Sveriges djursjukskötarutbildning. LÄS MER

 5. 5. När psykiatri möter somatik : En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av vården vid samsjuklighet inom psykiatrisk heldygnsvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Broberg; Lotten Hesselgård; [2019]
  Nyckelord :caring; comorbidity; nursing; psychiatric; somatic; omvårdnad; psykiatri; samsjuklighet; sjuksköterskor; somatik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då patienter med psykisk sjukdom har ökad risk att utveckla somatiska sjukdomstillstånd ökar även det somatiska omvårdnadsarbetet inom psykiatriska heldygnsvård. Detta ställer ökade krav på kunskap hos sjuksköterskor inom psykiatriska heldygnsvården att möta somatiska sjukdomstillstånd och samsjuklighet. LÄS MER