Sökning: "omvårdnad på IVA"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden omvårdnad på IVA.

 1. 1. Föräldrars behov när deras barn är kritiskt sjukt och vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Jenny Lindstrand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; kritiskt sjuka barn; föräldrars behov; barnintensivvårdsavdelning; intensivvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Background: At the ICU (Intensive Care Unit) critically ill patients are treated, who need careful monitoring with high-tech equipment. Children who are critically ill are usually cared for in PICU (Pediatric Intensive Care Unit) by specialist trained personnel within intensive care and pediatrics background. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdsdagboken : En litteraturstudie baserat på erfarenheter och upplevelser ur två perspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Louise Florin; Angelica Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :The intensive care patient diary; intensive care; intensive care nurses’ perceptions; relatives’ experiences.; Intensivvårdsdagboken; intensivvård; intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter; anhörigas upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning belyser att post intensivvårdspatienter har svårt att skilja på illusioner och den reella verkligheten under intensivvårdsbehandlingen. Det framkom även att patienter har upplevt psykisk ohälsa och nedsatt livskvalitet efter intensivvårdsbehandlingen. LÄS MER

 3. 3. Patientens transition från intensivvårdsavdelningen - en litteraturstudie om upplevelsen av förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nike Ask Förster; Christoffer Tennström Nässil; [2020]
  Nyckelord :patient; intensivvård; överföring; upplevelser; transition; Meleis; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mellan 10 och 27% av intensivvårdspatienterna överlever IVA men dör innan de blir utskrivna från sjukhuset. Några av dessa dödsfall kan undvikas. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors arbete med intensivvårdsdelirium

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Mattsson; Anna Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Bedömningsskalor; intensivvård; intensivvårdssjuksköterskor; intensivvårdsdelirium; konfusion; omvårdnad; utbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har visat att intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) drabbar upp till 80 % av alla intensivvårdspatienter, tillståndet är svårt att förutse och att vårda. Detta kan leda till stora konsekvenser för patient, anhörig och vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Patienters påfrestande minnen av intensivvård utifrån ett åldersperspektiv - En enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tobias Nilsson; Sofie Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Intensivvård; IVA; påfrestande minnen; ålder; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund På en intensivvårdsavdelning vårdas de mest kritiskt sjuka. Patienterna kan vara både medicinska och kirurgiska, och kan tillhöra olika åldersgrupper. LÄS MER