Sökning: "omvårdnad pedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden omvårdnad pedagog.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenhet av att motivera patienter med diabetes mellitus typ 2 till livsstilsförändringar : Kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Sara Waern; [2017]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; district nurse; lifestyle changes; self care; motivational interviewing; Diabetes typ 2; distriktsköterska; livsstilsförändring; egenvård; motiverande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i befolkningen världen över. Sjukdomen kan ge allvarliga komplikationer som påverkar patientens hälsa. En central del i behandlingen är att förändra ohälsosamma levnadsvanor. LÄS MER

 2. 2. Att vårda barn med leukemi : En intervjustudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Daniel Lund; Cassandra Larsson Gyllin; [2016]
  Nyckelord :Barn; Cancer; Familj; Föräldrar; Leukemi; Sjuksköterskans omvårdnad; Sjuksköterskansroll i hälsovården; Sjuksköterskans stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Leukemi är den vanligaste formen av cancer hos barn. Årligen drabbas ca 100 barn. Att få diagnosen leukemi innebär att barnet får genomgå lång och omfattande behandling med många biverkningar. Det finns ett behov av att belysa sjuksköterskans erfarenheter då det endast finns några fåtal undersökningar inom området. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers och föräldrars syn på anknytning och inskolning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Micaela Nilsson; Elina Pölönen; [2015]
  Nyckelord :Anknytning; Förskola; Inskolning; Trygghet; Övergångsobjekt;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger och föräldrar ser på anknytning och inskolning i förskolan. Vi vill nå fram till den erfarenhet pedagoger och föräldrar har från barns första möte med förskolan, samt betydelsen av anknytning för barnets fortsatta tid på förskolan. LÄS MER

 4. 4. Skolkultur : -en studie av läroplan 94

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Kerstin Berntsson; [2010]
  Nyckelord :värdegrund; demokrati; kultur; individsyn; kunskapssyn; pedagogisk tradition;

  Sammanfattning : Ämnet för denna studie är skolkultur. Syftet är att analysera Läroplanen för det svenska obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, med särskilt fokus på den ideologi som går att finna, samt hur skolans kultur - här i fråga om individsyn, kunskapssyn och pedagogiska tradition påverkar synen på elever och utformandet av undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors självundersökningar av brösten. Nyttan och sjuksköterskans roll - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Helen Ljungberg; Anna Norén; [2006]
  Nyckelord :breast cancer; breast self-examination; nursing; bröstcancer; omvårdnad; självundersökningar av bröst;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att sammanställa vetenskap om nyttan med att utföra självundersökning av brösten samt utröna vilken roll sjuksköterskan kan ha. Metod: I en litteraturstudie har nio artiklar valts ut och det vetenskapliga värdet har granskats och utav dessa är sju kvantitativa studier och de resterande två litteraturstudier. LÄS MER