Sökning: "omvårdnad problem intensivvård"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden omvårdnad problem intensivvård.

 1. 1. Personers upplevelser av att ha vårdats med respirator på intensivvårdsavdelning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lisa Gren; Mathilda Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Respiratorvård; Intensivvård; Upplevelse; Omvårdnad; Kvalitativ innehållsanalys; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Respiratorvård innebär en utsatt och sårbar position för personen som vårdas, dels på grund av den främmande och högteknologiska miljön, men även med anledning av kritisk sjukdom. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att ha vårdats med respirator på intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 2. 2. Att intensivvårda under pågående pandemiska coronavirus.

  Magister-uppsats,

  Författare :Kenneth Mohlin; [2020-06-26]
  Nyckelord :Covid-19; Coronavirus; MERS; SARS; Pandemi; Epidemi; Intensivvårdssjuksköterska; Intensivvård; Infektionskontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: I slutet av år 2019 utvecklades en pandemi orsakat av Covid-19 över stora delar av världen och som kan orsaka allvarliga luftvägssjukdomar hos människor. I samhällsdebatterna, bland annat i statlig media, har virusets framfart fått stora rubriker. LÄS MER

 3. 3. Att vårda barn på allmän intensivvårdsavdelning : Intensivvårdssjuksköterskors upplevda erfarenhet - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elinor Johansson; Liselott Lindström; [2020]
  Nyckelord :intensivvårdssjuksköterska; upplevelse; barn; intensivvård; vårdrelation; familj; intervju; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Cirka hälften av alla barn med intensivvårdsbehov vårdas på en allmän intensivvårdsavdelning. Det är stora skillnader mellan barn och vuxna vad gäller fysiologi, anatomi, sjukdomspanorama och omvårdnadsbehov, vilket ställer särskilda krav på kunskap och beredskap. LÄS MER

 4. 4. Det var min egen stund : En intervjustudie om patientens upplevelse av besöket på en post-IVA mottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Martin Anstrin; Andreas Windhage; [2018]
  Nyckelord :post-IVA mottagning; patientupplevelse; intensivvårdsuppföljning; intensivvård; intervjustudie;

  Sammanfattning : Antalet patienter som vårdas på IVA ökar. Teknikens utveckling tillsammans med ökad kunskap inom medicin samt en åldrande population, gör att fler människor överlever kritisk sjukdom och IVA-vistelsen. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att förebygga och upptäcka delirium : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofie Tranberg; Sofie Siesing; [2017]
  Nyckelord :Delirium; erfarenheter; förebygga; intensivvård; intensivvårdspatienter; intensivvårdssjuksköterska; upptäcka.;

  Sammanfattning : Titel: Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att förebygga och upptäcka delirium - En kvalitativ intervjustudie. Bakgrund: Inom intensivvården vårdas svårt sjuka patienter med olika typer av sjukdomstillstånd. LÄS MER