Sökning: "omvårdnad psykiska sjukdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden omvårdnad psykiska sjukdomar.

 1. 1. Sjuksköterskor på insats : Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under strid: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sanna Muhrblom; [2020]
  Nyckelord :Influences; Military; Nursing; Nurse; War; Krig; Militär; Omvårdnad; Påverkan; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns minst 32 väpnade konflikter i världen just nu och genom FN samt NATO pågår det militära insatser. Sjuksköterskor har varit en del av försvarsmaktens arbete genom historien och är idag alltid en del av de insatserna försvarsmakten ansvarar för. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av kommunikation kring sexuell hälsa : En litteraturstudie med personer som lever med cancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Björn Johansson; Petronella Sjöltov; [2020]
  Nyckelord :Personer med cancer; upplevelser; kommunikation; sexuell hälsa; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualiteten hos människan är väldigt komplex och individuell där det är många faktorer som spelar roll. Skador och funktionsnedsättningar kan hota den sexuella hälsan men även sjukdomar som cancer kan ha liknande effekt. LÄS MER

 3. 3. Anorexia, elefanten i rummet : Erfarenheter av att vara förälder till en ungdom med anorexia nervosa- en allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lisa Dopson; Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :multi-family therapy; Anorexia nervosa; föräldrars erfarenheter; familjefokuserad omvårdnad; kunskap.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en sjukdom som innebär en förvrängd kroppsuppfattning och ett sjukligt förhållningssätt till mat. Att vara förälder till ett barn med psykiska sjukdomar innebär ofta ett svårt lidande. Först när man besitter kunskap om föräldrarnas unika erfarenheter kan sjuksköterskan möta och hjälpa dem. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans omvårdnad vid stroke utifrån ett helhetsperspektiv: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Mattias Matz; Oskar Snihs; [2020]
  Nyckelord :Litterature review; Personcentred care; Stroke; Litteraturöversikt; Personcentrerad omvårdnad; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kardiovaskulära relaterade sjukdomar vilket inkluderar stroke är den vanligaste dödsorsaken i världen. Stroke är ett samlingsnamn på hjärninfarkt och hjärnblödning. Personer som drabbas av stroke påverkas inte endast med fysiska nedsättningar utan även psykiskt med depressionssymtom. LÄS MER

 5. 5. Ett förändrat liv : Patienters upplevelse av psykisk hälsa efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Assia; Anita Albazi; [2020]
  Nyckelord :Daily life; experience; mental health; myocardial infarction; qualitative; Dagligt liv;  hjärtinfarkt; kvalitativ; psykisk hälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den mest förekommande gruppen sjukdomar i världen och står för en tredjedel av den globala dödligheten. Hjärtinfarkt påverkar patienters liv på olika sätt och kräver olika livsstilsförändringar i det dagliga livet. LÄS MER