Sökning: "omvårdnad självskadebeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden omvårdnad självskadebeteende.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zinamider Domert; [2019]
  Nyckelord :Attityder; rekomendationer; sjuksköterska; självskadebeteende; somatisk akutavdelning;

  Sammanfattning : Domert, Z. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar. En litteratur studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolpoäng. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter för självskada vid akutmottagningen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Modig Rebecka; [2019]
  Nyckelord :Självskada; upplevelse; vårdpersonal; akutmottagning; omvårdnad; kvalitativ; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Patienter med självskada utgör ett större antal än de som skadats av någon annan och frekvent inkommande till akutmottagningen, upplevelsen av att vårda dem är därmed relevant för att främja en ömsesidigt god vård. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda patienter för självskador vid akutmottagningen. LÄS MER

 3. 3. Hälso- och sjukvårdens bemötande av patienter med självskadebeteende ur ett patientperspektiv. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Victoria Carvell; Caroline Johansson; [2019]
  Nyckelord :Caring; interaction; patient experience; self-injurious behaviour; Bemötande; omvårdnad; patienters upplevelse; självskadebeteende;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande och attityd avspeglas i mötet med patienter med självskadebeteende och är avgörande för utfallet av behandlingen. Den allmänna litteraturöversikten belyser patienters upplevelse av vårdpersonals bemötande inom hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Fler skadar sig själva än blir skadade av andra. En litteraturgenomgång av faktorer som påverkar omvårdnaden av patienter med ett självskadebeteende.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Carlberg; Timah Fager; [2018-01-26]
  Nyckelord :självskadebeteende; omvårdnad; personcentrerad vård; partnerskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är fler människor, oberoende av kön, som skadar sig själva än som utsätts förvåld av andra. Självskadebeteende leder till både fysiska och psykiska konsekvenser förindividen. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av att leva med självskadebeteende : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anne-Sofie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Experiences; self-injurious behavior; women; Erfarenheter; kvinnor; självskadebeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är en avsiktlig handling av vävnadsskada genom att rispa, skära eller bränna huden utan avsikt till suicid. I Sverige under 2016 vårdades cirka 6900 personer på sjukhus till följd av avsiktlig destruktiv handling, varav 62 % var kvinnor. LÄS MER