Sökning: "omvårdnad sjuksköterskor abort"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden omvårdnad sjuksköterskor abort.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av omvårdnaden i samband med en abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Falk; Caroline Lowén; [2020]
  Nyckelord :Abortion; experience; literature review; nursing; women; Abort; kvinnor; litteraturöversikt; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt genomfördes ungefär 56 miljoner aborter år 2014 och i Sverige genomförs årligen omkring 35–38000 aborter. Det finns olika anledningar till att kvinnorna väljer att avbryta sina graviditeter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter i mötet med kvinnor som genomför abort – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maja Husén Hansson; Jonna Källström; [2020]
  Nyckelord :Abortion; experiences; literature review; nurse; personcentred care.; Abort; erfarenheter; litteraturöversikt; personcentrerad vård; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Abort är en process där en graviditet avslutas och styrs av abortlagen, som ändrades till sin nuvarande form år 1974. Kvinnan ska själv bestämma över sin graviditet. En abort kan ske via medicinska åtgärder eller genom kirurgiska åtgärder beroende på graviditetsvecka. LÄS MER

 3. 3. Att vårda kvinnor i samband med inducerad abort - Barnmorskors och sjuksköterskors erfarenheter : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Isabelle Johansson; Linn Westin; [2018]
  Nyckelord :Induced abortion; post abortion care PAC ; midwives experiences of abortion care; nurses experiences of abortion care; Abort; inducerad abort; abortvård; barnmorskors erfarenheter av abortvård; sjuksköterskors erfarenheter av abortvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor och sjuksköterskor världen över möter och vårdar kvinnor som av olika skäl genomför en inducerad abort. Det kan vara en utmaning som kräver både kunskap och stöd för dem som arbetar inom abortvården. LÄS MER

 4. 4. Etiska problem vid abortvård och reflektioner kring omvårdnadsansvaret ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisa Ahlström; Katarina Ljung; [2014]
  Nyckelord :abortion; ethics; nurses; reflections; manageability; abort; etik; sjuksköterskor; reflektioner; hanterbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det ställs höga krav på sjuksköterskan som förväntas ge en god objektiv omvårdnad där förförståelse, egna värderingar och känslor inte ska påverka bemötandet i omvårdnaden. Allmänsjuksköterskans medverkan inom abortvården har utökats i takt med det ökade antalet medicinska aborter vilket medför ett betydligt större ansvar. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av omvårdnaden kring kvinnor som söker för abort : en allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Lynn Nilsson; Michelle Parra; [2014]
  Nyckelord :abortion; nurse; experience; nursing; abort; upplevelse; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Abort har förekommit i alla tider och idag utförs abort lagligt på mångaställen i världen. Abort innebär att avsluta en graviditet och i norden ökar antaletaborter, trots tillgång till preventivmedel. LÄS MER