Sökning: "omvårdnad studenter"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden omvårdnad studenter.

 1. 1. Nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att vara ny inom yrket : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik

  Författare :Wilma Gidlund; Isabella Hellström; [2020]
  Nyckelord :Nyexaminerad sjuksköterska; upplevelser; omvårdnad; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; inifrånperspektiv;

  Sammanfattning : Varje år examineras tusentals studenter till legitimerade sjuksköterskor. Den första tiden beskrivs som påfrestande då de möts av nya utmaningar. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att vara ny inom yrket. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att vara nyexaminerad sjuksköterska : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Hjälm Almqvist; Evelina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Experiences; New graduated nurses; Nyexaminerad sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 uppskattar Europarådet att det kommer saknas cirka 590 000 sjuksköterskor i Europa, vilket kan påverka kvalitéten på vården. Omvårdnaden är sjuksköterskans ansvarsområde vilket innebär att följa riktlinjer och ge individanpassad omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Fokus på personcentrerad vård : Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av handledningssituationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Agnes Erliksson; Frida Jonsér; [2019]
  Nyckelord :personcentrerad vård; handledning; sjuksköterska; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans huvudsakliga område är omvårdnad. Omvårdnaden ska ske personcentrerat vilket innebär att sjuksköterskan ska ha en helhetssyn på varje ny individ som vårdas. Det ingår också i sjuksköterskeprofessionen att kunna handleda studenter och förmedla det personcentrerade förhållningssättet vidare till dem. LÄS MER

 4. 4. IT’S OUT OF MY HANDS. Perceptions about antibiotic resistance in rural India

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sonya Ibrahim; Camilla Jämting; [2018-02-05]
  Nyckelord :Drug Resistance; Bacterial; Antibiotic; Nursing; India;

  Sammanfattning : Bakgrund: Indien är ett av de länder som drabbas hårdast av antibiotikaresistens (ABR). Eftersom större delar av befolkningen är utan rent dricksvatten och i brist på sanitet är infektioner mycket vanliga. Det är lätt att få tag på antibiotika. Det är billigt och vanligtvis behövs inget recept för att köpa dem. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskestudenters sunda levnadsvanor med fokus på fysisk aktivitet och inställning till hälsofrämjande arbete : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Holmström; Agnes Berglund; [2018]
  Nyckelord :BMI; enkätstudie; fysisk aktivitet; hälsa; hälsofrämjande arbete; hälsosamtal; kvantitativ; levnadsvanor; sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska främja och återställa hälsa genom bland annat uppmuntran till sunda levnadsvanor genom rådgivande hälsosamtal. En av de levnadsvanor som bidrar till för tidig död är otillräcklig fysisk aktivitet, vilken står för 5,5% av sjukdomsbördan i Europa. LÄS MER