Sökning: "omvårdnad tuberkulos"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden omvårdnad tuberkulos.

 1. 1. Personers upplevelse av att leva med tuberkulos : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Adiam Tesfamicael; Carmen Aguirre; [2020]
  Nyckelord :Tuberkulos; personers upplevelse; omvårdnad; litteraturstudie; kvalitativ;

  Sammanfattning : Tuberkulos är en infektionssjukdom som räknas till en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen och miljontals människor fortsätter årligen att insjukna. I Sverige är sjukdomen ovanlig men däremot har det skett en liten ökning under 2000-talet. LÄS MER

 2. 2. Tuberkulos - Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med en smittsam sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Andreas Barabas; Nicole Edberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; nurse; nursing; tuberculosis; Erfarenhet; omvårdnad; sjuksköterska; tuberkulos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tuberkulos var globalt en av de vanligaste orsakerna till mortalitet år 2018. Sjukdomen orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis, som smittar genom droppsmitta och drabbar vanligtvis lungorna. En god vårdrelation med patienten är viktigt då sjuksköterskor oftast följer patienter med tuberkulos genom sjukdomsförloppet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med aktiv tuberkulos på sjukhus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Bruhn; [2018]
  Nyckelord :Nursing; Tuberculosis; Nurses; Experiences; Omvårdnad; Tuberkulos; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tuberkulos är en allvarlig och luftburen infektionssjukdom som varje år skördar ca två miljoner människoliv. Sjukdomen går att behandla men behandlingstiden är lång och biverkningarna efter medicineringen är svåra. LÄS MER

 4. 4. Att leva med tuberkulos

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Gynne; Moa Aggestål; [2015]
  Nyckelord :Tuberkulos; patientens upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktionen belyser att tuberkulos är en av världens mest dödliga infektionssjukdomar. Vanligast är förekomsten av tuberkulos i lungorna men kan även drabba andra organ. Behandlingen består av antibiotika samt DOT-behandling som innebär att personen med tuberkulos övervakas av sjuksköterska vid intag av läkemedel. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser kring omvårdnaden av patienter med tuberkulos : en allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Elin Nilsson; Nelly Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Tuberculosis; nurse; experience; caring; Tuberkulos; sjuksköterska upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund:Tuberkulos är den andra ledande dödsorsaken i världen. Värst drabbade områden är södra Afrika, sydöstra Asien och Ryssland. Incidensen i Sverige ökar. Patienter med tuberkulos kräver mycket omvårdnad. LÄS MER