Sökning: "omvårdnad vårdvetenskapliga begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden omvårdnad vårdvetenskapliga begrepp.

 1. 1. Att överleva sitt barn och fortsätta leva : En litteraturstudie om föräldrars erfarenheter av vård av deras palliativt sjuka barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Isabella Blomqvist; Jeanette Albrektsson; [2020]
  Nyckelord :Children; Experience; Family Centered Care; Palliative Care; Parents;

  Sammanfattning : Background: Every year, 480 families in Sweden are informed that their child is diagnosed with an incurable disease. Everyone involved is affected by the death of a child. When a familymember becomes incurably ill it affects the entire family. LÄS MER

 2. 2. Den endometriosdrabbade kvinnans upplevelse av det vårdande mötet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Camilla Aring; Nikolina Ljungbäck; [2018]
  Nyckelord :endometrios; kvinnor; upplevelse; trivialisering; okunskap; misstro och vårdpersonal;

  Sammanfattning : Ungefär en tiondel av världens kvinnliga befolkning drabbas av den kroniska sjukdomen endometrios. Endometrios kantas av kronisk smärta och med en lång väg till diagnos samt felaktigt information och behandling i relation till sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Bildterapi som behandlingsform mot depressiva symtom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Bergemalm; Tim Brogren; [2017-02-13]
  Nyckelord :Bildterapi; depression; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : WHO beräknar att depression år 2020 kommer att vara det näst vanligaste funktionshindradetillståndet efter hjärt- och kärlsjukdomar. Syftet med denna studie var att undersökaeffekterna av bildterapi för patienter med depressiva besvär, med utgång i terapeuters ochpatienters erfarenheter kring terapiformen. LÄS MER

 4. 4. Att uppleva hälsa vid livets slut : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linn Hansson; Lena Lorensson; [2016]
  Nyckelord :patient perspective; health promotion; palliative care; nursing;

  Sammanfattning : I mötet med patienter i livets slut övergår sjuksköterskans handlingar från botande till lindrande. Bakgrunden beskriver begreppet hälsa som ett flerdefinierbart begrepp och sjuksköterskans roll i vården. LÄS MER

 5. 5. Att leva med långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Asha Ismail; Eleonore Sanhaji; [2016]
  Nyckelord :Chronic pain; Experience; Symptoms experience; Suffering; Person-centered care; Långvarig smärta; Upplevelser; Symtomupplevelse; Lidande; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Chronic pain is a common and occurring disease that creates pain and suffering for many people. The painful experience is individually unique and is affected by many different factors. The insufficient knowledge regarding the assessment of chronic pain makes it difficult to abate the suffering from the individuals. LÄS MER