Sökning: "omvårdnad vid andfåddhet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden omvårdnad vid andfåddhet.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Selmira Arpadzic; [2020]
  Nyckelord :Egenvård; hjärtsvikt; personcentrerad vård; upplevelser och patient;

  Sammanfattning : Arpadzic,S Patientens upplevelser av att leva med hjärtsvikt. En litteraturstudie.Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakultetenför hälsa och samhälle, institution för vårdvetenskap, 2020. LÄS MER

 2. 2. Vuxna patienters upplevelse av sitt dagliga liv med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anton Andersson; Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Dagligt liv; Hjärtsvikt; Litteraturstudie; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 1-2% av befolkningen drabbade av kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt är idag, bland personer över 65 år, den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning och mortaliteten är hög. Den årliga mortaliteten vid svår hjärtsvikt beräknas till cirka 40-50%. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av sekundärpreventiv omvårdnad vid takotsubo kardiomypati : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annelie Johansson; Ulrika Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Takotsubo kardiomyopati (TK) är ett syndrom som uppvisar liknande symtom som vid en akut hjärtinfarkt. EKG-bild och hjärtskademarkörer i serum kan också tala för en akut hjärtinfarkt men vid kranskärlsröntgen påvisas normala kranskärl. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar egenvården hos personer som lever med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mikaela Gustafsson; Noora Ali; [2015]
  Nyckelord :heart failure; self-care; nursing; self-care management; hjärtsvikt; omvårdnad; egenvård; egenvårdshantering;

  Sammanfattning : Hjärtvikt är en vanligt förekommande kronisk sjukdom i Sverige som ger symtomen trötthet, andfåddhet och ben svullnader. Personers förmåga att utöva en god egenvård är en mycket viktig del, och kan öka livskvalitén och överlevnaden vid hjärtsvikt. LÄS MER

 5. 5. Hälsa och livskvalitet hos personer diagnostiserade med lungcancer : En deskriptiv enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Malin Lithberg; [2014]
  Nyckelord :Egenvård; Hälsa; Hälsorelaterad livskvalitet; Livskvalitet; Lungcancer; Omvårdnad; Orems Egenvårdsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka skattningen av hälsa och livskvalitet utifrån kön, ålder och rökvanor hos personer med lungcancer. Vidare syftade studien till att undersöka om det fanns samband mellan specifika sjukdomssymptom och personens skattning av hälsa, livskvalitet och förekomsten av rökning eller tidigare rökning. LÄS MER