Sökning: "omvårdnad vid angina pectoris"

Hittade 1 uppsats innehållade orden omvårdnad vid angina pectoris.

  1. 1. Symtom och hälsorelaterad livskvalitet med angina pectoris kopplat till kropp-själ

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Jeannette Beckman; Maria Nilsson; [2009]
    Nyckelord :angina pectoris; genus; livskvalitet; symtom;

    Sammanfattning : Beckman, J & Nilsson, M. Symtom och hälsorelaterad livskvalitet med angina pectoris kopplat till kropp-själ, ur ett genusperspektiv. En litteraturstudie. Examensarbete i Omvårdnad. LÄS MER