Sökning: "omvårdnad vid chock"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden omvårdnad vid chock.

 1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskorsupplevelser av sitt första arbetsår : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Imman Ali; Jessica Bagge; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerade sjuksköterskor; första året; omvårdnad; övergångsprocessen.;

  Sammanfattning : Att gå från student till nyutexaminerad sjuksköterska kan upplevas som en chock ochför många kan det vara svårt att göra kliniska bedömningar och påvisa kliniskkompetens inom yrket. Det kan vara svårt att ta det nya ansvaret och arbetapatientsäkert då steget från student till sjuksköterska kan vara utmanande. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av palliativ vård vid cancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Binta Dampha; Oliwer Ryderdal; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Delaktighet; Palliativ vård; Patienter; Symtomlindring; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter med cancer upplever både fysiska och emotionella besvär av sin sjukdom. Det är viktigt för sjukvården att se patienter från ett holistiskt synsätt. LÄS MER

 3. 3. Addisonkris hos hund : monitorering och omvårdnad av intensivvårdspatienten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennifer Johansson; Michelle Larsson; [2020]
  Nyckelord :addisonkris; hund; hypoadrenokorticism; intensivvårdsavdelning; djursjukskötare; monitorering; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Addisonkris hos hund är en livshotande komplikation av den endokrina sjukdomen hypoadrenokorticism och kan leda till att hunden hamnar i en hypovolemisk och kardiovaskulär chock. En patient i Addisonkris är i behov av omfattande omvårdnad och noga monitorering. LÄS MER

 4. 4. Vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 i Sverige

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anette Jonsson; Johanna Heinänen; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; upplevelser; personcentrerad vård; omvårdnad; narrativ; vuxna; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som påverkar individen på flera plan, och ställer krav på livsomfattande förändringar. Samtidigt är diabetes mellitus typ 1 ofta associerat med barn och ungdomar, mindre finns studerat om vuxna personers upplevelser av sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser när deras cancersjuka barn vårdas på sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jessica Örnhag; Robert Norberg; [2020]
  Nyckelord :barn; cancer; föräldrar; känslor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn blir drabbat av cancer vänds hela familjens liv upp ochner. Föräldrarna får nya roller att hitta under tiden de ska vårda sitt sjuka barn.Föräldrar går ofta igenom en kris och det är viktigt för den legitimeradesjuksköterskan att ha kunskap för att stötta föräldrarna. LÄS MER