Sökning: "omvårdnad vid hjärt-kärlsjukdomar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden omvårdnad vid hjärt-kärlsjukdomar.

 1. 1. Hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos personer med bipolärt syndrom : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alexander Oliva; Evelina Sparf; [2015]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Physical activity; Exercise; Nursing care; Bipolärt syndrom; fysisk aktivitet; behandling; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet har visat sig främja hälsa och minska risken för högt blodtryck, stroke, hjärt-kärlsjukdom, depression samt minska risken att insjukna, återinsjukna och förbättra återhämtningen från cytostatikabehandling vid bröst- eller coloncancer. Sambandet mellan psykisk sjukdom och fysisk aktivitet är mindre utforskat jämfört med sambandet mellan till exempel fysisk aktivitet och cancer. LÄS MER

 2. 2. Sömnpåverkan hos patienter med hjärt-kärlsjukdom : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Maria Engström; Sara Karlsson; [2011]
  Nyckelord :sömn; sömnstörningar; hjärt-kärlsjukdomar; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sömn är ett av människans mest grundläggande behov och att främja den tillhör sjuksköterskans ansvarsområden. Reducerad sömn kan leda till både psykiska och fysiska konsekvenser. Syftet med uppsatsen var att beskriva vad som kan påverka sömnen hos patienter med hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER

 3. 3. Information och undervisning vid omvårdnad av patient med hjärt- kärlsjukdomar : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Thommy Jonsson; Anna Hermansson; [2009]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; undervisning; kardiovaskulära sjukdomar; patient information;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur information når fram till patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Metod: Systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans pedagogiska funktion vid omvårdnad av patienter med hjärt-kärlsjukdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Anna Amandusson; Robert Ragnestål; Marie Ökvist; [2004]
  Nyckelord :Omvårdnad; Patientundervisning; Hjärt- och kärlsjukdomar; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER