Sökning: "omvårdnad vid hjärt-kärlsjukdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden omvårdnad vid hjärt-kärlsjukdomar.

 1. 1. Personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Bradelina Forsman; Samira Mohamed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Egenvård anse vara nödvändig vid hantering av kroniska sjukdomar och kan förebygga komplikationer vid hjärtsvikt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt. Kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats användes för att analysera 14 vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 2. 2. Barnhälsovårdens preventiva arbete med övervikt hos barn : En kvalitativ studie av BHV-sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Moa Lindblom; Farrah Mie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Child health care; experience; overweight; prevention; qualitative; barnhälsovård; erfarenhet; kvalitativ; prevention; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med övervikt är ett växande problem där den främsta orsaken är ohälsosam kost och/eller för lite fysisk aktivitet. Barn med övervikt riskerar utöver fetma och psykosociala konsekvenser att ådra sig följdsjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. LÄS MER

 3. 3. Hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos personer med bipolärt syndrom : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alexander Oliva; Evelina Sparf; [2015]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Physical activity; Exercise; Nursing care; Bipolärt syndrom; fysisk aktivitet; behandling; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet har visat sig främja hälsa och minska risken för högt blodtryck, stroke, hjärt-kärlsjukdom, depression samt minska risken att insjukna, återinsjukna och förbättra återhämtningen från cytostatikabehandling vid bröst- eller coloncancer. Sambandet mellan psykisk sjukdom och fysisk aktivitet är mindre utforskat jämfört med sambandet mellan till exempel fysisk aktivitet och cancer. LÄS MER

 4. 4. Sömnpåverkan hos patienter med hjärt-kärlsjukdom : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Maria Engström; Sara Karlsson; [2011]
  Nyckelord :sömn; sömnstörningar; hjärt-kärlsjukdomar; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sömn är ett av människans mest grundläggande behov och att främja den tillhör sjuksköterskans ansvarsområden. Reducerad sömn kan leda till både psykiska och fysiska konsekvenser. Syftet med uppsatsen var att beskriva vad som kan påverka sömnen hos patienter med hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER

 5. 5. Information och undervisning vid omvårdnad av patient med hjärt- kärlsjukdomar : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Thommy Jonsson; Anna Hermansson; [2009]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; undervisning; kardiovaskulära sjukdomar; patient information;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur information når fram till patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Metod: Systematisk litteraturstudie. LÄS MER