Sökning: "omvårdnad vid intensivvård"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden omvårdnad vid intensivvård.

 1. 1. Att vårda barn på allmän intensivvårdsavdelning : Intensivvårdssjuksköterskors upplevda erfarenhet - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elinor Johansson; Liselott Lindström; [2020]
  Nyckelord :intensivvårdssjuksköterska; upplevelse; barn; intensivvård; vårdrelation; familj; intervju; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Cirka hälften av alla barn med intensivvårdsbehov vårdas på en allmän intensivvårdsavdelning. Det är stora skillnader mellan barn och vuxna vad gäller fysiologi, anatomi, sjukdomspanorama och omvårdnadsbehov, vilket ställer särskilda krav på kunskap och beredskap. LÄS MER

 2. 2. Behovet av utbildning på intensivvårdsavdelningen vid organdonation : En litteraturstudie som utgår från intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Jargenius; Emilie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Brain death; cardiac death; donation after brain death; donation after circulatory death; education; experiences; intensive care; intensive care nurse; next of kin; nursing; organ donation; organ donor.; Hjärndöd; hjärtdöd; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; närstående; omvårdnad; organdonation; organdonator; upplevelser; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organdonation kan rädda människors liv när all annan möjlig behandling redan testats. Behovet av organ i Sverige överskrider idag tillgången, vilket resulterar i att människor avlider i väntan på ett organ. Förutom att möjliggöra en människas överlevnad är transplantation mer kostnadseffektivt än kontinuerlig behandling. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av beröring inom intensivvård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Erik Hansson; Stefan Holm; [2019]
  Nyckelord :Beröring. Intensivvård. Patient. Omvårdnadspersonal;

  Sammanfattning : För att kunna bedriva en god omvårdnad ses beröringen som en nödvändighet inom vården inte bara för praktiska ändamål utan också för att förmedla emotioner, skapa ett lugn och trygghet. Om beröringen används på fel sätt kan den dock utgöra ett obehag. LÄS MER

 4. 4. Vård av prematura barn med andningsstöd under avveckling : Barnsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Andersson; Ida Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :andningsstöd; barnsjuksköterska; neonatal intensivvård; NIDCAP;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prematurt födda barn kräver ofta andningsstöd i form av Continous Positive Airway Pressure (CPAP) alternativt High Flow Nasal Cannula (HFNC), i Sverige kallad högflödesgrimma. Omvårdnad av barnet under avveckling av andningsstöd kräver specifik kompetens hos barnsjuksköterskorna, vilket innebär att läsa av det individuella barnets signaler, vägleda föräldrarna och anpassa miljön runt barnet. LÄS MER

 5. 5. What could go wrong? - Avvikelserapportering vid intensivvårdsavdelningar

  Magister-uppsats,

  Författare :Thalia Fergusson; John Sakko; [2018-08-09]
  Nyckelord :Avvikelse; Intensivvård; Avvikelserapportering; Statistik;

  Sammanfattning : Background: Patient safety is an important healthcare topic, especially in the field of intensive care that is advanced and where patients suffer from more adverse event. Adverse event reporting can be followed up to improve patient safety. LÄS MER