Sökning: "omvårdnad vid strålbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden omvårdnad vid strålbehandling.

 1. 1. Kvinnors livskvalitet efter genomgången gynekologisk cancerbehandling  : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Annika Larsson; Inger Feili; [2020]
  Nyckelord :Gynekologisk cancer; livskvalitet; upplevelser; överlevande kvinnor.;

  Sammanfattning : Introduktion: Varje år diagnostiseras omkring 3000 kvinnor i Sverige med gynekologisk cancer. De vanligaste cancerformerna inom gynekologi är livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer och äggstockscancer. Cytostatika, kirurgi och strålbehandling är de huvudsakliga behandlingsmetoderna vid gynekologisk cancer. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av samspel vid behandling av bröstcancer - En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Karolin Håkansson; Amanda Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :behandling; bröstcancer; kvinnor; samspel; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Behandlingen är främst kirurgisk men många kvinnor behöver komplettera med andra behandlingar som cytostatikabehandling, endokrin behandling eller strålbehandling. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser när en anhörig har en cancersjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sarah Lilja; [2019]
  Nyckelord :cancer; familjecentrerad omvårdnad; hälsa; närstående; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är idag en av de vanligaste sjukdomarna i världen och ökar hela tiden. Två av de vanligaste behandlingarna vid cancer är cytostatika och strålbehandling. De ger ofta olika biverkningar som sjuksköterskan behöver informera patienten och de närstående om. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av strålbehandling i samband med en cancersjukdom : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Awang Lindell; Ida Moberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strålbehandling är en av det vanligaste och viktigaste behandlingsmetoderna vid cancer. Var tredje person i Sverige drabbas någon gång under sin livstid av cancer. Strålbehandlingen orsakar vanligtvis fysiska och psykosociala problem. LÄS MER

 5. 5. Livet med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Gustafsson Ivemon; Ida Johansson; [2017]
  Nyckelord :Familjefokuserad; Identitet; Kvinnor; Sexualitet; Självbild;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor och att drabbas av bröstcancer väcker många känslor. Genom behandling av bröstcancer uppkommer biverkningar som påverkar olika aspekter i livet och vardagen. LÄS MER