Sökning: "omvårdnad vid strålbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden omvårdnad vid strålbehandling.

 1. 1. Närståendes upplevelser när en anhörig har en cancersjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sarah Lilja; [2019]
  Nyckelord :cancer; familjecentrerad omvårdnad; hälsa; närstående; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är idag en av de vanligaste sjukdomarna i världen och ökar hela tiden. Två av de vanligaste behandlingarna vid cancer är cytostatika och strålbehandling. De ger ofta olika biverkningar som sjuksköterskan behöver informera patienten och de närstående om. LÄS MER

 2. 2. Livet med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Gustafsson Ivemon; Ida Johansson; [2017]
  Nyckelord :Familjefokuserad; Identitet; Kvinnor; Sexualitet; Självbild;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor och att drabbas av bröstcancer väcker många känslor. Genom behandling av bröstcancer uppkommer biverkningar som påverkar olika aspekter i livet och vardagen. LÄS MER

 3. 3. ”Det är inte över än” – Det upplevda behovet av stöd efter behandling för kolorektal cancer.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vanessa Pascolo; Monica Shahipassand; [2016-01-11]
  Nyckelord :kolorektal cancer; sjuksköterska; omvårdnad; uppföljning; information; stöd; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prognosen vid kolorektal cancer har förbättrats de senaste decennierna, till 61-65 % femårsöverlevnad för både kvinnor och män. Behandlingen är potentiellt kurativ och består av kirurgisk resektion av den drabbade tarmdelen, samt eventuellt cytostatika och/eller strålbehandling. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av strålrelaterade biverkningar vid behandling av huvud och halscancer-en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Carlsson; Erika Eriksson; [2016]
  Nyckelord :huvud och halscancer; strålrelaterade biverkningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera studier har visat att cancer i huvud- och halsområdet och omvårdnaden runt dessa patienter är komplex och omfattande. De flesta patienter får kvarstående biverkningar långt efter behandlingens slut och känner sig lämnade utan ståd från sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet vid livmoderhalscancer : hur kan sjuksköterskan stödja kvinnor vid cytostatikabehandling?

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Piritta Formisto; Johanna Lundin; [2015]
  Nyckelord :Livmoderhalscancer; Livskvalitet; Cytostatikabehandling; Personcentrerad omvårdnad; Gynekologisk cancer;

  Sammanfattning : BakgrundLivmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor globalt sett. I Sverige insjuknar cirka 450 kvinnor årligen i livmoderhalscancer varav cirka 150 dör till följd av sjukdomen. Humant Papillomvirus (HPV) är den främsta orsaken till utvecklingen av livmoderhalscancer. LÄS MER