Sökning: "omvårdnadsämnet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsämnet.

 1. 1. Sjuksköterskans kommunikation och bemötande av personer med kognitiv nedsättning orsakad av stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sinjai Sribus; Suzan Geries; [2013]
  Nyckelord :Nurse; encounter; communication; aphasia; stroke patients; Sjuksköterska; bemötande; kommunikation; afasi; stroke patienter;

  Sammanfattning : Syfte: Att identifiera och beskriva sjuksköterskans kommunikation och bemötande av personer med kognitiv nedsättning, i form av afasi orsakad av stroke. Syftet var även att undersöka vilken betydelse datainsamlingsmetoden har för de inkluderade artiklarna. LÄS MER

 2. 2. KOLHYDRATUPPLADDNING I SAMBAND MED OPERATION UR ETT OMVÅRDNADSPERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anette Kümhe; Mattias Ånmo; [2010]
  Nyckelord :Carbohydrate loading; nutrition; preoperative; postoperative; perioperative; wellbeing; recovery;

  Sammanfattning : Att kolhydratuppladda är att fylla kroppens muskler med energi, vilken används för att patienten ska klara av kroppens stressrespons i samband med fasta och operation. Kliniskt får patienten dricka näringsdryck innan operation för att kolhydratuppladda. LÄS MER

 3. 3. Vad är god omvårdnad? : ur ett sjuksköterskeperspektiv på en ortopedavdelning – en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Jessica Gertsson; Amanda Klasson; [2008]
  Nyckelord :nursing caring; nurse; orthopaedic; qualitative; pain; Omvårdnad omsorg; sjuksköterska; ortopedi; kvalitativ; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teorier i omvårdnad har beskrivits av många omvårdnadsforskare. Sjuksköterskeprofessionen är tvärvetenskaplig. Huvudämnet i sjuksköterskeutbildningen är omvårdnad och stödämnen i professionen kan vara biomedicin och folkhälsa. Det akademiska ämnet omvårdnad är professionsneutralt. LÄS MER

 4. 4. Empowerment som metod för ökad livskvalitet vid diabetes.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Viktor Bengtsson; Christian Norderfors; [2007-11-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Information och undervisning är en stor del av omvårdnadsarbetet vid vård av patienter med kronisk sjukdom. Diabetes är en sjukdom där det är tydligt att en lyckad information och utbildning till patienten kan vara skillnaden mellan svåra komplikationer och en fungerande vardag. LÄS MER

 5. 5. Sjuk - en analys av begreppet ur omvårdnadsperspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :AnnaHanna Eriksson; Sandra Eriksson; [2006-08-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuk är ett flitigt använt begrepp i svenska språket vars betydelse ändrats relativt lite över årens lopp. När det betraktades utifrån olika vetenskapliga discipliner framträdde dock en mängd varierande innebörder. Dessa har alla relevans inom respektive disciplin men ingen kan anses vara gällande som omvårdnadsdefinition av begreppet. LÄS MER