Sökning: "omvårdnadsåtgärder övervikt"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden omvårdnadsåtgärder övervikt.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid behandling av diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Kristin Eidhagen; Elcias Kevin Cerna Leiva; [2020]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus Type 2; Nursing care; Education; Health; Nurse; Diabetes Mellitus Typ 2; Omvårdnad; Utbildning; Health; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background Diabetes mellitus is a chronic disease affecting many people around the world. Diabetes mellitus is divided into two types; type-1 and type-2. People with Diabetes Mellitus type 2 have a greater risk of complications as they age if they have an unhealthy lifestyle, such as smoking, obesity and malnutrition. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd för personer med övervikt och fetma – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Gagge Lif; Krister Jansson; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; Compliance; Literature review; Nursing; Overweight and obesity; Fysisk aktivitet; Följsamhet; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Övervikt och fetma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt växande problem som är förknippat med en stillasittande livsstil. Stillasittande är även förknippat med en ökad risk för ohälsa. En av sjuksköterskans uppgifter är att främja hälsa och förebygga ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder som främjar viktnedgång hos patienter med övervikt eller fetma : En kvalitativ litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Josefsson; [2019]
  Nyckelord :omvårdnadsåtgärder; samtal; övervikt; fetma; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem som växer världen över. Problemen ligger till grund för en rad följdsjukdomar som ökar drastiskt. Det finns riktlinjer och metoder som främjar hälsa och som initierar till förändring hos personer med övervikt eller fetma. LÄS MER

 4. 4. Närståendes erfarenheter av levnadsvaneinterventioner för personer med schizofreni

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Hagström; Kristina Svensson; [2018]
  Nyckelord :experience; lifstyle change interventions; relatives; nursing; schizophrenia; erfarenhet; levnadsvaneintervention; närstående; omvårdnad; schizofreni;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med schizofreni lider av fysisk ohälsa som övervikt, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, med risk för en för tidig död som följd. För att förbättra den fysiska hälsan hos personer med schizofreni behövs mer kunskap om vilka insatser sjuksköterskan kan vidta beträffande levnadsvaneförändringar. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid övervikt och fetma bland barn : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Hökdahl; Linnea Wålstedt; [2017]
  Nyckelord :child; nurse; nursing intervention; obesity; overweight; barn; övervikt; fetma; omvårdnadsåtgärd; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn är ett ökande problem både globalt och i Sverige. De främsta orsakerna är ett ökat intag av energirika livsmedel samt minskad fysisk aktivitet med en ökad risk för följdsjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER