Sökning: "omvårdnadsåtgärder dysfagi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden omvårdnadsåtgärder dysfagi.

 1. 1. Dysfagi till följd av stroke – Sjuksköterskans kunskap om symtom, tecken och omvårdnadsåtgärder: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Dahl; Josefine Gabrielsson; [2020]
  Nyckelord :Dysphagia; literature review; knowledge; nurse; stroke.; Dysfagi; litteraturöversikt; kunskap; sjuksköterska; stroke.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 25 000 - 30 000 människor i Sverige av stroke. Två tredjedelar av patienterna i det akuta stadiet av stroke får dysfagi vilket innebär en ökad risk för komplikationer. LÄS MER

 2. 2. Konsten att svälja rätt : Omvårdnadsåtgärder för att förebygga aspirationspneumoni vid dysfagi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Michalina Markusson; Jenny Andersson; [2015]
  Nyckelord :Caring; Dysphagia; Nurse; Nursing interventions; Pneumonia; Dysfagi; Omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; Pneumoni; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Vid dysfagi är pneumoni en vanlig komplikation som ger ökade kostnader för vården, ett ökat lidande för patienter samt leder till fler dödsfall. Omvårdnadsåtgärder som minskar risken för pneumoni är därför av betydelse att identifiera. LÄS MER

 3. 3. Malnutrition hos äldre patienter

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Gåfvels; Valbone Rama; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BakgrundDet biologiska åldrandet är en naturlig process som är universellt och framträder hos allaindivider. Åldersförändringar är oåterkalleliga och leder till en försämring av organismens funktionsförmåga, gör det svårare att motstå påfrestningar och ökar därmed risken för sjukdom och död. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsåtgärder för att förhindra komplikationer som kan uppstå vid dysfagi : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Persson; Sofia Scherdin; [2012]
  Nyckelord :Nurse Dysphagia Stroke Nursing; Sjuksköterska Dysfagi Stroke Omvårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att göra en litteraturstudie vilken beskriver hur sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder förebygger komplikationer vilka kan uppstå vid måltidssituationer för patienter drabbade av dysfagi till följd av stroke. Studien genomfördes som litteraturstudie med beskrivande design, 12 vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes under tre huvudrubriker; Åtgärder för att förebygga aspirationspneumoni, Nutritionsstöd samt Kvalitetsgranskning av artiklar. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder vid Nutritionsproblem hos patienter med huvud- och halscancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Widén; Martina Bucht; [2012]
  Nyckelord :Huvud- och halscancer; nutrition; omvårdnad; dysfagi; mukosit; muntorrhet;

  Sammanfattning : The aim of this study was to review scientific articles to evaluate which nursing treatment are in use to ease problems such as dysphagia, mucositis and xerostomia and its efficiency. The method was a literature review in which the scientific articles where found in the database PubMed. LÄS MER